Издавач „Дневник Војводина прес” д. о. о., 21000 Нови Сад,
Булевар ослобођења 81
Телефакс Редакције 021/423-761
Електронска пошта redakcija@dnevnik.rs

Генерални директор Душан Влаовић 
(480-6802) dusan.vlaovic@dnevnik.rs

Уређује Редакцијски колегијум

Главни и одговорни уредник:
Нада Вујовић, nada.vujovic@dnevnik.rs, politika@dnevnik.rs, (уредник Унутрашње политичке рубрике 4806-858 и 4806-859),
заменик главног и одговорног уредника Бранислав Пуношевац, sport@dnevnik.rs, (уредник Спортске рубрике 4806-830) ,

заменик главног и одговорног уредника Ђорђе Писаревdjordje.pisarev@dnevnik.rs, (уредник недељног броја 4806-815).

Чланови Колегијума:
Мирослав Стајић, miroslav.stajic@dnevnik.rs,  (уредник Културне рубрике 4806-888),
Влада Живковићvlada.zivkovic@dnevnik.rs, desk@dnevnik.rs, (Деск, ноћни уредник 4806-819),
Дејан Урошевић, dejan.urosevic@dnevnik.rs, (Економија 4806-815),
Александра Брзакnshronika@dnevnik.rs, (Новосадска хроника 528-765, факс 6621-831),
Бранка Савић, vhronika@dnevnik.rs, (Војвођанска хроника 4806-837),
Реља Кнежевић, relja.knezevic@dnevnik.rs,  (Свет 4806-888),
Милан Бозокинmilan.bozokin@dnevnik.rs, (Судска хроника, 4806-882),
Ивана Вујанов, ivana.vujanov@dnevnik.rs,  (Друштво 4806-888),
Миладин Лазовић, miladin.lazovic@dnevnik.rs, (Репортаже, Фељтон 4806-857),
Снежана Милановић, snezana.milanovic@dnevnik.rs,  (ревијална издања 4806-822),
Слободан Шушњевић, foto@dnevnik.rs, (Фото-служба 4806-884),
Александар Грубеша, aleksandar.grubesa@dnevnik.rs, (Интернет служба 4806-883),
Бранко Вучинић, branko.vucinic@dnevnik.rs, (Техничка припрема 4806-897, 525-862),
Недељка Клинцов, nedeljka.klincov@dnevnik.rs, (технички уредници 4806-820),
Филип Глигоровић, filip.gligorovic@dnevnik.rs,  (Сектор информатике 4806-808),
Оскар Кором, oglasi@dnevnik.rs,  (директор Огласног сектора и Продаје новина 4806-860).

Служба продаје 4806-850,
Огласни сектор 4806-861,
Мали огласи 021/4806-840

 

 Рукописи и фотографије се не враћају. 

 

Цена примерка штампаног издања 40 динара, суботом и недељом 40 динара.
Месечна претплата за нашу земљу 1200, за три месеца 3600, за шест месеци 7200 динара (+ птт трошкови).

Штампа: Штампарија „Форум”, Војводе Мишића 1, Нови Сад

Жиро рачун: АИК банка 105-31196-46