Лекови на рецепт у више од 500 приватних апотека

Републички фонд за здравствено осигурање Србије поред Војно медицинске академије у Београду, склопио је за ову годину уговоре с још 969 давалаца здравствених осигурања

из обавезног здравтвеног осигурања. Уговорени су склопљени са 296 здравствених установа примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа, затим са 20 установа специјализованих за продужену рехабилитацију и 25 института, односно завода за јавно здравље.

Склопљен је и уговор са 9 здравствених установа, међу којима је Војномедицински центар Нови Сад, Војна болница Ниш, Институт за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак”, Институт за трансфузију крви Србије, Завод за трансфузију крви Војводине, Завод за трансфузију крви Ниш и Завод за антибаричну заштиту – Пастеров завод. Уговори су склопљени и са 56 установе социјалне заштите, као и са 5 здравствених установа које нису у Плану мреже здравствених установа.

Ту су склопљени уговори са Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду, Заводом за здравствену заштиту радника железнице Србије, Основном школом “Милан Петровић” из Новог Сада, Медицинским факултетом Универзитета у Београду и Медицинским факултетом у Приштини.

Републички фонд за здравствено осигурање склопио је и уговоре са 558 приватних апотека које ће издавати лекове на рецепте.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5843
Најновије вести