Министарство заштите животне средине: Заштита дрвећа у Новом Саду, Великог Римског шанца и Парка природе „Полој“

НОВИ САД: Министарство заштите животне средине објавило је покретање поступака заштите за три стабла на територији Новог Сада, који ће добити статус споменика природе, саопштено је данас. 
ministarstvo
Фото: Tanjug

У Улици Мирослава Антића биће заштићени Копривић, стар између 80 и 90 година, који се налази испред Галерије уметности - поклон збирке Рајка Мамузића, као и дрво тисе на улазу у двориште куће са бројем четири. 

А за споменик природе биће проглашен и столетни "Храст лужњак на Петроварадинској тврђави". 

Покренута заштита станишта Велики римски шанац

Министарство заштите животне средине објавило је да је покренута заштита природног подручја 2. категорије - Заштићеног станишта "Велики римски шанац", објављено је данас. 

Ово станиште налази се у Јужној Бачкој и обухвата насип и канал дужине 24 километра који се пружа од Пејићевих салаша до Бачког градишта, а пресецају га водотокови Јегричка и Мала бара. 

Шанац је земљана фортификација из 3. века, део римског одбрамбеног система, а као природно подручје један је од највреднијих и најбогатијих очуваних локалитета панонске лесне степске флоре и вегетације у Србији и Панонској низији. 

Како се наводи, процењује се да је на локалитету степа стара око 1.800 година. 

Заштина зона је 2,5 хиљаде хектара, а простире се на територијама Новог Сада и општина Темерин, Бечеј и Жабаљ. 

Покренута заштита природе за "Полој" на десној обали Дунава

Министарство заштите животне средине покренуло је поступак заштите природног подручја као Парка природе "Полој", објављено је данас. 

Вредно природно подручје налази се у северном делу Срема дуж десне обале тока Дунава између Нештина и Нештинске аде са једне стране и Лединаца на истоку, а територијално припада општинама Бачка Паланка, Беочин и Петроварадин. 

Како се наводи, ово подручје чине Сусечки полој и Беочински полој, који се простиру на више од две хиљаде хектара. 

Ради се о ретком примеру очуваног ритског предела изложеног слободном плављењу, који представља мали остатак некада знатно распрострањенијег комплекса водених и влажних станишта и ритских шума. 

Парк природе "Полој" имаће другу категорију заштите. 

EUR/RSD 117.5781
Најновије вести