Њилаш: Сва школска звона 1. септембра по плану

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш недавно је у разговору

за „Дневник” поручио да је приоритетан задатак његовог ресора да нова школска година почне без проблема. Но, с обзиром на то да је Унија синдиката просветних радника Србије најавила да ће 31. августа организовати протест под називом „Пет до 12”, питали смо покрајинског секретара хоће ли 1. септембра све основне и средње школе у Војводини отворити своја врата?

– Имајући у виду да су четири главна синдиката одржала састанак с надлежним министарством и да је договорено да Министарство просвете, науке и технолошког развоја има 100 дана да реши нагомилане проблеме, очекујем да ће нова школска година у Војводини, као и у целој Србији, почети на време и без проблема – каже Михаљ Њилаш за наш лист.

* Нови републички министар просвете Младен Шарчевић саопштио је да је у просвети око 6.000 људи вишак. Да ли је урађена анализа колико их је од тог броја у Војводини?

– Ми ту анализу нисмо урадили, јер то није у нашој надлежности, али пратимо ситуацију и водимо рачуна да се у Покрајини што ефикасније реши овај проблем. Финансирање запослених у просвети у искључивој је надлежности Владе Србије. Послове у вези с наставним кадром и њиховим распоредом унутар образовног система спроводи надлежно министарство, путем својих школских управа, од којих су три на територији АПВ, са седиштима у Сомбору, Зрењанину и Новом Саду. У сваком случају, у сталној смо вези и поводом овог питања, како с Министарством, тако и са школским управама.

* Најављено је да ће сви технолошки вишкови бити распоређени у школама где има слободних места. У којој мери је тај план реалан, када је реч о школама на подручју АП Војводине?

– Проблем „вишка” просветних радника треба системски решавати. У појединим сегментима исказује се и мањак стручног кадра, као када је реч о, на пример, дефектолозима, наставницима на језицима националних мањина, наставницима појединих стручних предмета у стручним школама... Нове тенденције у образовању отвориле су и питање преквалификације и доквалификације наставника и наметнуле потребу осавремењивања образовних институција, односно њихову трансформацију у вишефункционалне центре – у културне институције, центре за извођење наставе у природи, места окупљања локалног становништва, центре за едукацију одраслог становништва - у којима би и улога наставника била вишефункционална. То су решења за, евидентно, знатан вишак запослених у просвети.

* С обзиром на то да је у надлежности Секретаријата и образовање на језицима националних заједница, да ли је решен проблем отварања одговарајућих смерова у средњим школама?

– У просвети су сви делови система врло повезани и не могу се посматрати парцијално. Иако је Секретаријату поверена већина послова из области образовања на језицима националних мањина, овај сегмент система образовања не може се решавати изоловано од финансирања целокупног система, о чему првенствено одлучује надлежно министарство и Влада Републике Србије. Секретаријат учествује у изради плана уписа ученика у средњу школу, али коначну одлуку о упису за сваку школску годину, на основу сагледавања читавог система, доноси Министарство које објављује и конкурс за упис. Представници нашег секретаријата су чланови радних група за израду правилника о начину финансирања установа основног и средњег образовања, где се посебно залажемо за утврђивање посебних критеријума за отварање одељења на језицима националних мањина, у складу с принципом обезбеђивања афирмативних мера. Секретаријат је размотрио и Министарству просвете упутио предлоге за измену и допуну постојећих правилника о финансирању и стручног упутства о формирању одељења. 

* Каква је ситуација са уџбеницима на језицима националних заједница?

– Када је реч о уџбеницима на мањинским језицима, то је врло актуелна и битна тема и наш секретаријат интензивно ради на проналажењу најбољих решења.На нашу иницијативу, почетком августа одржан је састанак у Заводу за унапређење образовања и васпитања, у вези с процедурама одобравања уџбеника, имајући у виду и стари и нови закон о уџбеницима. Састанку су, иначе, присуствовали представници нашег секретаријата, затим Завода за уџбенике, Одељења у Новом Саду, као и школских управа. Том приликом је посебно акцентован проблем са одобравањем уџбеника из Музичке културе за 8. разред на мађарском језику, који већ други пут добија негативно мишљење, те је постигнут договор како да се овај проблем реши. Ове недеље смо одржали састанак с представницима шест националних савета националних мањина, Завода за уџбенике, Одељења у Новом Саду, издавачке куће „Клет” и Педагошког завода Војводине, како би се договорили о убрзавању процедура за одобравање ових уџбеника за основне школе. Такође, ускоро ће бити одржан и састанак који ће бити посвећен питању обезбеђивања уџбеника, приручника и наставног материјала за ученике средњих школа у складу са одредбама новог закона о уџбеницима.

Мирослав Стајић

 

Ускоро састанак са министром

* Да ли су отклоњене све недоумице када је реч о изменама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника? Уопште, да ли је већ било разговора с новим министром о тој и другим темама?

– Недоумице још нису отклоњене, али се ради на њиховом отклањању и ми желимо да активно учествујемо у свему томе. Од новог министра просвете очекујемо много и сигуран сам да ће сарадња с њим бити много боља и ефикаснија него што је то било у претходним периодима, када је у питању област образовања, односно покрајински и републички договори с тим у вези. У сваком случају, састанак с министром организоваћемо, надам се, врло брзо, можда већ у првој половини септембра.

EUR/RSD 118.4356
Најновије вести