Нотар одлазак до непокретних наплаћује 3.240 динара

Пензионери у Србији који примају пензије из иностранства морају у одређеним временским интервалима – обично једном годишње – да страним пензионим фондовима

достављају оверене потврде о животу. Оне су, како наводи Завод за социјално осигурање Србије, доказ да је пензионер жив и исплатилац може несметано наставити да уплаћује пензионерске принадлежности. Недостављање потврде о животу у одређеном року пак има за последицу обуставу исплате пензије.

Зато пензионери треба да поштују захтев страних фондова о достави потврде о животу. Оверу у Србији могу обавити у Фонду ПИО, затим код општинског органа управе, суда, јавног бележника, дипломатско-конзуларних служби, и то на основу личног присуства и уз личну карту или пасош.

Међутим, од 1. марта ове године овера Потврде о животу могућа је само код јавних бележника у општинама у којима су они именовани. Пензионери код нотара плаћају многе услуге које су до сада биле бесплатне. Тако општинари нису наплаћивали ни изалазак на терен ради издавања потврде о животу, која је многим пензионерима потребна због иностраних пензија. Нотари ту услугу наплаћују, па потврда о животу да је непокретан пензионер жив кошта 3.240 динара. Од тог износа излазак на терен кошта 2.700 динара, а сама потврда 540. За оверу потписа код нотара грађанин треба да плати 360 динара. од тога је 60 динара ПДВ, а 300 је награда бележника, од које 30 одсто иде поново држави на име пореза.

До сада је овера документације за остваривање права на туђу негу и помоћ била бесплатна у општинама, а сада се за њу јавним нотарима мора платити. Исто важи и за медицинску документацију за подношење захтева за инвалиднину ако се прилажу оверене фотокопије докумената.

Изменама бележничке тарифе, осим државних органа и посебних организација, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, плаћања награде и накнаде трошкова ослобођене су и установе основане од државе Србије, аутономних покрајина односно општина, као и Црвени крст. Овера преписа или фотокопија исправа бесплатна је и за остварење инвалидске заштите и заштите цивилних инвлида рата. Накнада се не плаћа за акте који се користе за остваривање права у складу с прописима којима се уређује финансијска подршка породици с децом, као и у покренутом посутупку остваривања права жртава породичног насиља. Бесплатна је и овера документа за упис у вртиће, школе и први пут на факултет, као и за незапослене који оверавају документа потребна за запошљавање.

Љубинка Малешевић

 

Електронска потврда

Фонд ПИО Србије пензионерима који су део стажа остварили у иностранству, а део овде и имају пребивалиште у Србији, бесплатно издаје потврде о животу и шаље их електронским путем. Тако и Фонд има доказ да пензија стиже на праву адресу, а не да неко други подиже пензију за преминулог, што није био редак случај. У електронску потврду уносе се лични подаци о пензионеру, месту становања, ЈМБГ и на основу чега се утврђује идентитет (лична карта, пасош), а потписује га и печатира овлашћено лице Фонда.

EUR/RSD 117.7842
Најновије вести