Сваки десети – корисник социјалне помоћи

Највећи број притужби грађанки и грађана покрајинском заштитнику грађана – омбудсману односе се на егзистенцијална питања

из њиховог свакодневног живота. Грађани се омбудсману обраћају у уверењу да је омбудсман последња, па чак и једина инстанца од које ће добити помоћ, или савет – саопштава покрајински заштитник грађана поводом 20. фебруара - Светског дана социјалне правде.

У свакодневном животу ова питања односе се на тешкоће с којима се грађани сусрећу приликом остваривања права на задовољење основних потреба, оних којима се мери квалитет живота. Могућност остваривања права на здравствену и социјалну заштиту, образовање, зараду по основу запослења и хумани услови рада, само су нека од основних права чије је остваривање, осим што је зајемчено Уставом, међународним и домаћим правним актима, утврђено и општеприхваћеним цивилизацијским мерилима људског достојанства.

Према подацима Републичког завода за статистку, у центрима за социјални рад у Републици Србији 2015. било је регистровано готово 700.000 корисника, што чини око 10 одсто укупног становништва. Број становника у стању социјалне потребе, међутим, попут правно невидљивих лица, становника нелегализованих насеља, особа које живе или раде на улици, а који нису регистровани као корисници система социјалне заштите, за сада се може једино претпоставити.

Омбудсман подсећа да су надлежни републички и покрајински органи крајем прошле године најавили су да ће 2017. година бити посвећена социјалној заштити. У оквиру активности које покрајински заштитник грађана - омбудсман спроводи у области образовања о људским правима и питањима од значаја за њихово остваривање и промовисање, активности ове институције ће у 2017. години бити усмерене ка социјалним правима.

Са нарочитом пажњом биће праћено функционисање механизама за остваривања права у области социјалне заштите и других облика социјалне сигурности као предуслова за остваривање начела социјалне правде – поручује покрајински заштитник грађана – омбудсман.

Б. О.
 

 

EUR/RSD 117.9519
Најновије вести