За превоз, двојезичну наставу и такмичења 75.610.000 динара

Покрајински секретаријат за образовање и ове јесени расписао је конкурсе за пројектно финансирање или суфинансирање различитих трошкова у основном

и средњем образовању до почетка ове школске године, па до краја календарске.

За регресирање превоза средњошколаца у АП Војводини за овај период предвиђено је 70.800.000 динара.За расподелу овог новца могу да конкуришу све општине и градови с територије Покрајине, а он ће бити распоређен у складу с бројем ученика који свакодневно путују од места становања до школе и степеном развијености општине или града.

Другим конкурсом је за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у Војводини које реализују двојезичну наставу у буyету Покрајине обезбеђено 4.560.000 динара Од тог новца основним школама биће подељено 1.235.000 динара за трошкове извршилаца овакве наставе, набавку материјала за образовање, стручно усавршавање наставног кадра у земљи и иностранству, набавку стручне литературе и дидактичког материјала, као и свих других трошкова у функцији реализације двојезичне наставе , док ће за набавку опреме за ову наставу бити подељено 950.000 динара.

Средње школе, поред финансирања истих ових активности могу да конкуришу и за доделу новца за годишње чланарине за лиценцу Кембриy центра и чланарине за међународну матуру, те све друге трошкове у функцији реализације двојезичне наставе, а за то је предвиђено 1.805.000 динара, док ће за набавку опреме за реализацију ове наставе бити распоређено још 570.000 динара.

Трећим конкурсом предвиђено је 250.000 динара за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина којима се развоја и подиже квалитет основног образовања на језицима/говору ових мањина, односно заједница у Војводини, као што су припрема и израда тестова и задатака на мањинским језицима и такмичења на свим нивоима, од општинског, преко регионалног до републичког, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Сва три конкурса отворена су до 24. октобра.

Д. Д.
 

EUR/RSD 118.5465
Најновије вести