За пројекте и поправке скоро 56 милиона динара

Три конкурса за финансирање, односно суфинасирање, ових дана расписао је Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Конкурсом за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини, односно за истраживања или мониторинг у вези с проблемима насталим као последица елементарних непогода или климатских промена које непосредно утичу на безбедност и здравље становништва, или којима се угрожава функционалност значајних елемената привредног система, за  интензивна истраживања узрока и мера ради одређивања одговарајућих метода и методологија, да би се унапредили стратешки пројекти значајни за одрживи развој или за краткорочна пилот-истраживања од посебног интереса за припрему међународних пројеката, који ће се финансирати из фондова Европске уније - биће издвојено укупно 20 милиона динара, при чему је максималан износ по пројекту милион динара. 

Конкурс је отворен до 25. октобра, а намењен је  регистрованим научноистраживачким организацијама с територије  Војводине, мада, изузетно, према посебној одлуци Секретаријата могу аплицирати и друге институције с територије из Покрајине које се баве научноистраживачком делатношћу.

За суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања предвиђено је 29.800.000 динара, а за  зграде установа студентског стандарда још шест милиона. Овај новац моћи ће да се исористи за санације хаварије на зградама и објектима, настале под утицајем елементарних непогода или због старости, санације хаварија на грејним, санитарним, водоводним, канализационим, струјним и другим инсталацијама и постројењима и за текуће поправке и одржавање којима се побољшава енергетска ефикасност.

На ова два конкурса, отворена до 21. октобра, могу учестовати установе високог образовања, односно студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина.

Д. Д.
 

EUR/RSD 118.4356
Најновије вести