Банке не смеју више самовољно да нам узимају паре

Примена Закона о платним услугама наредног месеца неће донети спектакуларне новине када се ради о услугама које грађанима пружају банке преко разних рачуна. Али, извесно је да ће грађани

имати чист рачун када су у питању сви трошкови који им банка зарачунава. Осим тога, НБС ће водити јединствени регистар рачуна у којем ће бити подаци о променама као и о корисницима.

Које су то новине које чекају банке од наредног месеца?

Клијент може да раскине уговор с банком кад год пожели, а отказни рок не може бити дужи од два месеца. Затврање текућег рачуна је без трошкова за клијента. Уколико банка мења цене услуга, о томе мора клијента да обавести два месеца раније. У случају да дође до неспоразума на релацији клијент–банка, на финансијској кући је да доказује ко је у праву. Све уплате и исплате у динарима морају се обавити истог дана када су предате. Банка је обавезна да једном месечно клијенту достави податке о свим трансакцијама које је имао на рачуну, а тај извод мора да садржи све трошкове које је банка зарачунала. Поменути подаци обавезни су за текући рачун, али и за штедни, без обзира на то да је девизни или динарски. Све трансакције на свим рачунима морају бити предстваљене појединачно.

Да ли ће ти додатни трошкови које ће банке имати по сваком рачуну утицати на то да оне повећају цене услуга за одржавањ рачуна? То не би требало да се догоди, а да ли ће тако и бити, остаје да се види. Зависиће од политике сваке банке понаособ.

У Ерсте банци кажу да су већ ускладили своје услуге с новим Законом када су у питању текући рачуни, дебитне и кредитне картице, депозити по виђењу и трајни налози, директно задуживање те електронски новац који банка пласира преко поклон-картица. Они сматрају да Закон пружа више заштите корисницима платних услуга, пре свега физичким лицима и предузетницима, и то код наплате накнада обављених платних трансакција и коришћења платних инструмената – ту спадају и подаци о платним картицама. Обавеза банке је да све услуге учини клијенту транспарентним. На тај начи успостваља се правни оквир за надзор над платним системом. То пак пружа оквир за иновативна решења у домену платних трансакција, што несумњиво води ка разноврснијим и квалитетнијим платним услугама.

У Уникредит банци сматрају да су доношењем новог Закона створени услови за ефикаснији планти промет. Они кажу да нови Закон неће донети повећање накнада које клијенти плаћају за одржавање текућих и штедних  рачуна.

Банкаре од октобра чека приличан посао. Само текућих рачуна у Србији има 7.034.748. За сваки од њих банке ће морати да припреме одговарајућу документацију и да о томе извештавају клијенте, и то на месечном нивоу. Истина, све то достављаће на мање адреса јер подаци Удружења банка Србије, односно Кредитног бироа, говоре да је број власника рачуна знатно мањи – 4.750.100, што значи да неки грађани имају и по два или више текућих рачуна у банкама.

Д. Вујошевић

 

Контрола НБС-а

Примена Закона о платним услугама донеће и прецизну евиденцију за Народну банку Србије. Она ће од наредног месеца од банка добијати податке везане за датум отварања рачуна, гашење и промет. Осим тога, банка ће имати и податке о клијенту. Поред имена и презимена, ту су и адреса и пребивалиште, односно боравиште. Те податке НБС ће достављати само суду или надлежном државном органу.

EUR/RSD 117.7414
Најновије вести