Грађани могу да туже банку за одузети стан

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о хипотеци и упутила га посланицима Скупштине Србије на усвајање по хитном поступку да би се постојећи

законски акт ускладио с одлуком Уставног суда Србије. Јер, тек када посланици Скупштине Србије усвоје измене Закона о хипотеци, грађани ће моћи да се жале суду због тога што им је банка одузела стан због кашњења у отплати кредита. Сада на то немају право.

У Србији има 21.000 грађана који су узели кредит у „швајцарцима” и 75.000 оних чији је кредит у еврима. Уколико грађанин ком је банка одузела стан на име хипотеке добије судски спор, банка мора да га исплати у висини у којој је проценила вредност стана. Нова правила односе се на све грађане који су кредит гарантовали некретнином или земљиштем, али и на све који тек планирају да се задуже.

Предложеним изменама Закона о хипотеци, а има их укупно шест, омогућава се банкама да право продаје стичу даном коначности решења о забележби хипотекарне продаје. Међу изменама је и обавеза банке да организује прву акцијску продају некретнине у року од пола године од дана коначности решења о забележби. Оглас о одржавању прве аукцијске продаје мора бити на видан начин објављен у високотиражном дневном листу, и то најмање 30 дана пре заказане продаје. У исто време, банка има обавезу да власнику непокретности која је хипотека проследи оглас, изјаву о томе у којем року се може исплатити целокупни дуг да би се избегла продаја. Почетна цена аукције не може бити нижа од 75 одсто процењене вредности. Ако прва аукција не успе, почетна цена на другој аукцији не може бити нижа  од 60 одсто процењене вредности. Банка може дати и сопствену понуду на аукцији.

У Владином образложењу измена Закона о хипотеци тврде да оне представљају и спровођење циљева утврђених Стратегијом за решавање проблематичних кредита, коју је Влада Србије усвојила, поготово у делу који се односи на унапређење вансудског поступка продаје, али се омогућава и додатна заштита за странке које сматрају да првостепени и другостепени орган управе није правилно поступио у поступку доношења појединачног управног акта.

У банкама које послују у Србији сматрају да ће тим изменама на удару бити грађани који не отплаћују кредит дуже од три месеца, а процењује се да је таквих најмање 3.000. Председник Удружења „Ефектива” Дејан Гавриловић процењује да данас с отплатом касни много више грађана него 2013. године.

Љ. Малешевић

 

Шта с онима који су већ награбусили?

Свакако да ће измењен Закон о хипотеци много значити за грађане који имају кредите које не могу да отплаћују на време јер ће сада добити прилику да се жале суду и да евентуално тако пониште одлуку банке о одузимању стана, куће, фабрике, машина...

Међутим, измењени закон моћи ће да важи само од тренутка усвајања, а никако не ретроактивно па се поставља питање шта с грађанима Србије који су због важећег Закона о хипотеци већ остали без крова над главом.

EUR/RSD 118.3533
Најновије вести