Иста права домаћим и страним инвеститорима

Влада Србије усвојила је Предлог закона о улагањима и упутила га посланицима Скупштине Србије на усвајање. Циљ тог закона, на који се већ годинама чека, јесте унапређење

инвестиционог окружења, подстицање директних улагања ради јачања економског и привредног развоја, раста запослености, изједначавање третмана домаћих и страних улагача кроз стварање привлачнијег пословног амбијента.

По објашњењу министра привреде Жељка Сертића, након консултација са Светском банком и ММФ-ом, Србија ће имати најбољи закон о улагањима у региону, који ће омогућити озбиљан приступ великим инвеститорима.

– Србија први пут треба да добије закон о улагањима чији је циљ повећање инвестиција, изједначавање домаћих и страних улагача и оснивање развојне агенције државе – објаснио је Сертић. – Светска банка је пре неколико година урадила велико истраживање, изабрала десет најбољих закона и направила упутство како се праве закони о улагањима. То су углавном закони промотивног карактера, али су окренути онима који желе да остваре профит у одређеним земљама. Ми смо по том раду дефинисали наше оквире, озбиљну структуру која до сада није постојала и одговорности за нечињење у одређеним поступцима, а с друге стране, оперативно дефинисали нов начин рада преко развојне агенције Србије.

Предлог закона предвиђа да се гасе две постојеће агенције и смањује број радних места, али да ће у развојној агенцији Србије посао наћи млади људи са знањем језика. Другим речима, Србија ће кроз тај закон имати потпуно другачију структуру рада с инвеститорима, као и гаранције које треба да да странцима и домаћим компанијама које реинвестирају овде и отрварају нова радна места.

Министар истиче да инвестиције доста зависе од радне снаге која је распоређена у Србији. На југу Србије је то више текстилна и металопрерађивачка индустрија, у Шумадији ауто-индустрија, а у Војводини прецизна механика.

– Велики број компанија управо се тако и опредељује, а знање страних језика је битно за инвеститоре. За нас је занимљиво да све већи број наших високообразованих менаyера учествује у руковођењу фирмама, смањује се број странаца који код нас раде на тим положајима – рекао је Сертић.

Основна идеја у Предлогу закона о улагању је да ће од сада свака локална самоуправа формирати своју канцеларију за инвестиције, којом ће управљати саветник за улагања те ће за свако појединачно улагање бити формиран пројектни тим који ће се старати о томе да инвеститор добије тачна обавештења о свим документима које мора да прибави, а затим и о томе да му у обећаном року буду издате све дозволе и одобрења. Инвестиције ће по томе где се реализују бити подељене на оне од локалног значаја и оне од регионалног, као и на инвестиције од посебног значаја којима ће руководити Влада Србије преко нове развојне агенције Србије. То значи да ће Агенција за страна улагања и промоцију извоза и Национална агенција за регионални развој престати да постоје, а све њихове досадашње послове преузеће новоооснована развојна агенција Србије.

Љ. Малешевић

 

Није све тако идеално

Мада се од закона о улагањима очекује много јер без инвестиција нема привредног опоравка нити смањења незапослености, економисти оцењују да предлог тог законског акта има много недостатака. Тако Милан Ковачевић, консултант за страна улагања, сматра да закон није добар из више разлога.

– Тврди се да се тим законом страни и домаћи инвеститори изједначавају, што није тачно – оценио је Ковачевић. – Такође, такав закон ће омогућити да власт настави да прави договоре с инвеститорима без довољног присуства јавности, што отвара могућност за корупцију. Уместо тога би требало направити правни оквир који ће власт приморати на то да пре склапања споразума о инвестирању објави све критеријуме и студије које показују ефекте тог улагања.

EUR/RSD 117.5946
Најновије вести