Новац и за 10 радних места у сиромашним општинама

Недавним усвајањем Уредбе о условима и начину привлачења директних страних инвестиција држава је спустила границу за давање помоћи инвеститорима са 150.000

на 100.000 евра улагања уз обавезу запошљавања најмање 10 радника. Држава ће за сваког новог радника инвеститору плаћати од 3.000 до 7.000 евра , у зависности од подручја у које се новац улаже. Најбоље ће проћи они инвеститори који уложе или прошире своје капацитете у неразвијенијим крајевима Србије, што конкретно значи да ће они који улажу на југ Србије или у неразвијене општине Војводине добијати и по 7.000 евра по радном месту, док ће они који то исто чине у Београду и Новом Саду добијати 3.000 евра по раднику.

Осим овог новца , инвеститори ће од државе добијати и помоћ за основна средства и то од 10 до 30 одсто од уложеног новца, а пре тога ће сви морати да обезбеде 25 одсто вредности укупног улагања из сопствених извора. Уредбом је предвиђено и да се средства исплаћују у ратама, а износ сваке рате утврђиваће се у процентуалном износу у односу на укупан износ додељених средстава.

Министар привреде у Влади Србије Горан Кнежевић објашњава да је претходну уредбу требало изменити да би се добио континуитет привредог раста .

- Уредба се морала мењати да бисмо обезбедили континуитет привредног раста путем директних инвестиција, добили нове капацитете, технологије, запослили нове раднике. Уредбом смо ојачали и контролу испуњења уговорних обавеза. Акценат је на улагања у неразвијене и девастиране општине и обезбеђење подршке за оне који улажу најмање два милиона евра и отварају најмање 100 нових радних места у оквиру својих пројекатата – рекао је Кнежевић.

У првих 11 месеци прошле године држава је одобрила непуна 93 милиона евра субвенција инвеститорима за запошљавање, а од тог износа само 2,57 милиона евра отишло је домаћим фирмама. Подршку државе добило је укупно 28 инвестиција, од којих су само три домаће фирме. Проблем је био, а он се новом Уредбом Владе Србије решава, то што су се субвенције додељивале за већа улагања и за већи број отворених радних места, што наше фирме нису у многим случајевима могле да испуне. Сада је улагање од 100.000 евра и запошљавање најмање 10 нових радника , као услов за добијање државне помоћи и субвенције, много остварљивије него што је то било раније.

Према статистици Министарства привреде у првих 11 месеци прошле године са близу 93 милиона евра запослено је 17.873 радника. Од тог броја ново радно место у домаћој фирми добило је свага 395 радника, јер је био и мали број домаћих инвеститора. Када се износи подстицаја поделе са бројем радника који су добили радно место речуница показује да је државу свако радно место у просеку коштало 5.198 евра. Странцима је давано у просеку по 5.168, а домаћим фирмама 1.353 евра по радном месту.

Нова Уредба Владе Србије, којом је спуштена граница за давање државне помоћи , даје много веће шансе домаћим привредницима за покретање нових пројеката или проширење постојећих капацитета. Уједно, она доприноси да се боље искористе могућности које даје Закон о улагањима, донет пре више од годину дана, а чији је основни задатак и био да се створи једанак третман домаћих и страних инвеститора.

Љ. Малешевић

 

Нето прилив од СДИ око 1,8 милијарди евра

Нето прилив страних директних инвестиција у Србију 2015.године износио је 1,8 милијарди евра или 5,4 одсто БДП, по чему је наша држава била један од лидера у региону, саопштила је НБС. Сличне резулатате НБС очекивала је и у 2016.годину односно нето прилив од 1,8 милијарди евра. На одлуку страних инвеститора да наставе да улажу у Србију , између осталог, утиче и унапређење пословног и инвестиционог амбијента, као и боље макроекономске перформансе и изгледи српске економије.

EUR/RSD 119.1889
Најновије вести