Грађевинарство погурало БДП

БЕОГРАД: Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у првом кварталу 2021. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,7 посто, а у односу не претходни квартал 1,9 одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику.
cigle, pixabay.com
Фото: pixabay.com

Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2021. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства - 19,5 посто, у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране 5,3 посто и сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама 3,5 посто.

Значајан реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору стручних, научних, иновационих и техничких делатности и административних и помоћних услужних делатности - 6,6 одсто, и у сектору уметности, забаве и рекреације, осталих услужних делатности и делатности домаћинства као послодавца - 11,7 посто.

У првом кварталу 2021. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код бруто инвестиција у основна средства, 10,0 посто и извоза робе и услуга 7,9 посто.

Реални пад забележен је код издатака за финалну потрошњу домаћинстава - 1,9 посто, издатака за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД) - 3,6 посто, издатака за финалну потрошњу државе 0,6 посто и увоза робе и услуга 1,4 посто, објавио је Републички завод за статистику.

EUR/RSD 117.5361
Најновије вести