Плаћено породиљско и за пољопривреднице

Након што су посланици Скупштине Србије усвојили нови Закон о финансијској подршци породици с децом, од 1. јула  наредне године први пут право на накнаду по основу рођења, неге и посебне неге детета моћи ће да остваре власнице пољопривредног газдинства и оне које су по основу пољопривредне делатности уплаћивале доприносе за пензијско осигурање.
1
Фото: Dnevnik.rs

Таквих је, по подацима Пореске управе, у 2015. години било нешто више од 5.000, а износ просечне уплате био је 21.070 динара. Члан 17 Закона о финансијској подршци породици с децом, за пољопривреднице које желе да остваре право на ту надокнаду прописује да је могу остварити уколико су у периоду од 18 месеци пре рођења детата биле носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност по закону којим се уређује порез на доходак грађана.

Од 1. јула наредне године први пут право на накнаду по основу рођења моћи ће да остваре власнице пољопривредног газдинства и оне које су уплаћивале доприносе за пензијско осигурање

У члану 18 истог законског акта основица за накнаду по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за пољопривреднице утврђује се сразмерно збиру месечних основица на који су плаћени доприноси у последњих 18 месеци. Код мајки које су носиоци пољопривредног газдинства месечна основица не може бити већа од три просечне месечне зараде у Србији. Наведено је и да се за основицу за жене са села које плаћају пензијске доприносе узимају плаћени доприноси 24 месеца пре отпочињања одсуства, односно рођења детета, која се за њих дели с одговарајућим коефицијентом према врсти прихода и тако се одређује пун месечни износ.


Да буде више деце

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  објашњавају да би та новина у Закону требало да утичена то  да се на селу рађа више деце. Први пут и жене на пољопривредним имањима имају право на накнаду за рођење и негу деце, а колико ће њих одмах моћи да оствари то право, још увек се не зна. Попис у пољопривреди показао је да су жене у мање од 20 одсто случајева носиоци пољопривредног газдинства, али поменута новина би могла довести и до тога да се тај податак промени и да оне у већем проценту постану носиоци пољопривредног газдинства сада када знају да ће им бити исплаћивана накнада за рођење и негу детета.


Професорка Филозофског факултета и програмска директорка „Секонса” Марија Бабовић сматра да то право неће моћи да остваре многе жене на селу јер се оне, како каже, углавном одричу наслеђа у корист мушких наследника.

"То је нешто што их у старту ставља у неповољнији положај јер не располажу земљиштем, зградама, средствима за производњу, свим оним што је важно да се оствари солидан економски положај – оценила је проф. Марија Бабовић. – То се даље рефлектује на то да оне много ређе него мушкарци или жене у другој популацији имају уплаћено пензијско-инвалидско осигурање и то је онда нешто што аутоматски ствара проблем да приступе наведеном праву које је свакако правично да им се додели."

Љ. Малешевић

EUR/RSD 118.2214
Најновије вести