Европски суд за људска права пресудио по представци „Димовић против Србије”

Употребом изјава особа које оптужени у кривичном поступку нема могућност да испита повређује се право на правично суђење зајемчено Европском конвенцијом о људским правима – пресудио је пре месец дана Европски суд за људска права по представци „Димовић против Србије”.
evropski sud za ljudska prava, epa
Фото: EPA (PATRICK SEEGER)

Суд у Стразбуру је прихватио аргументацију подносилаца представке српских држављана  А. Д. и М. Д., правоснажно осуђених пред домаћим судовима на затворске казне, да је у кривичном поступку у односу на њих дошло до повреде одредаба Конвенције о људским правима које, у склопу права на правично суђење, гарантују окривљеном да испитује сведоке против себе или да постигне да се они испитају.

Подносиоци представке су истакли да је „њихова осуда за крађу и разбојништво у марту 2008. године била искључиво или углавном заснована на изјави саокривљеног Р. К., датој у истрази, који је убрзо преминуо услед тешке болести, а они нису били у могућности да га испитују у било којој фази поступка, а осим тога, он је ту изјаву повукао”.

Пресудом објављеном средином прошлог месеца Европски суд је, размотривши чињенице у вези с кривичним поступком против А. Д. и М. Д. пред домаћим правосуђем, утврдио да је у погледу А. Д. и М. Д. била „одлучујућа” оспорена изјава Р. К., те да је, с обзиром на то да нису имали могућност да га испитају, дошло до повреде назначених одредаба Конвенције.

Суд, како се наводи, „констатује да у пресудама домаћих судова нема назнака да су с било каквом посебном пажњом испитали поузданост изјаве Р. К.”

„Пре свега, домаћи судови нису узели у обзир чињеницу да је предметна изјава касније повучена, а не постоје било какве назнаке да су домаћи судови свесни тога да је изјава одсутног сведока, као што је Р. К., имала мању тежину”. 

У пресуди Суда за људска права је наведено да: „чињеница да се, у складу с домаћим правом, изјаве дате пред судом од стране саокривљеног могу прихватити као доказ ако премине, не може лишити оптуженог права да испита или проучи у оквиру поступка било какве материјалне доказе против њега”.

„Чињеница да је оспорена изјава Р. К. дата у присуству и под надзором истражног судије, сама по себи се не може сматрати мером која може заменити право подносилаца представки да истог испита, али зато представља једну од процедуралних заштитних мера права на правично суђење”, образлаже се у пресуди.

Европски суд је подносиоцима представке А. Д. и М. Д. досудио на име нематеријалне штете по 2.400 евра и за трошкове поступка по свим  тачкама укупно 8.100 евра с припадајућом затезном каматом.

Ј. Јаковљевић

EUR/RSD 117.7410
Најновије вести