Нови булевари на Новом насељу водиће на Футошки пут и у Ветерник

Продужетак Улице Бате Бркића, од Булевара Јована Дучића до Футошког пута, требало би да гради „Пут инвест” из Сремске Каменице, будући да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције донела одлуку да том предузећу додели уговор вредан око 310 милиона динара.
1
Фото: Dnevnik.rs

На деоници дугој 550 метара предвиђено је рушење објеката, а након тога следи комунално опремање. За тај посао ће „Пут инвест”, заједно с фирмама „Инвест инжењеринг”, „Енерготехника – Јужна Бачка”, и подизвођачима „Струја” (јавно осветљење), „Енерyи-про” (изградња водовода) и „АБ & ЦО Геосyстемс” (геодетски радови), имати 240 календарских дана.

Изградњом нове саобраћајнице, која ће пресецати улице Милоја Чиплића, Ђорђа Крстића, Исидоре Секулић, Стевана Петровића Брила, Живка Радовановића и Стевана Хладног, Ново насеље ће се на још једном месту повезати с Футошким путем. Осим водоводне и канализационе мреже, на том месту планирана је и изградња приступних саобраћајница, али и нова јавна расвета, као и пејзажно уређивање поменутог кварта.

Пројектом је предвиђено да нов булевар има по две саобраћајне траке у сваком смеру, ширине три метра, и разделно острво између, које ће бити широко два метра. Осим тога, у оба смера су планиране бициклистичке стазе ширине два метра, пешачке ширине три метра, као и коси паркинзи и аутобуска стајалишта, а раскрснице Футошког пута и Улице Бате Бркића и Футошког пута и Анђе Ранковић ће бити четворокраке.

Фото: Dnevnik.rs

Продужетак Бате Бркића, односно изградња новог булевара кроз најстарији део Сателита, Тозиновац, растеретиће главне саобраћајнице не само на Новом насељу, што ће знатно олакшати свакодневни живот становницима тог дела града, а и шире. Не треба заборавити ни да ће прилично неугледан и запуштен простор коначно бити сређен, пошто је планирано и уређивање Сателитске пијаце и подручја око ње.

Још један веома важан инфраструктурни пројекат на Новом насељу је и повезивање тог дела града с Ветерником. Тренутно се ради техничка документација продужетка Булевара Јована Дучића, а како у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције за „Дневник” наводе, пројектант је испоручио идејно решење и у току је исходовање локацијских услова, да би се радио пројекат за грађевинску дозволу. Уговор, вредан 850.000 динара је потписан 18. маја, а пројектант, који ће имати 120 календарских дана да заврши техничку документацију, уведен је у посао 10. јула.


Уређење новог парка

Осим нових булевара планирано је и да се између Новог насеља и Детелинаре уреди парк, северно од Ранжирне станице и Улице Радомира Раше Радујкова. У току је стручна контрола пројекта за грађевинску дозволу, а како су нам објаснили у Градског управи, након тога и добијања грађевинске дозволе, стећи ће се услови за завршетак последњег дела техничке документације. Планирано је да се до краја године спроведе јавна набавка за избор извођача радова, а Програмом уређивања грађевинског земљишта предвиђено је финансирање уређења парка у две фазе, односно године, и то 20 милиона динара у овој и 238.306.177,34 у наредној, 2019.

У склопу уређења планирана је изградња пешачких стаза укупне дужине 1.123 метра, као и платоа. У парку код Ранжирне станице предвиђени су терени за боћање, два дечја игралишта, теретана на отвореном, фонтана, посластичарница, одговарајући урбани мобилијар, као и тоалет, али и простор за механизацију. 

Осим пројекта уређења самог парка, у току је и израда техничке документације ободних саобраћајних површина, односно саобраћајница, паркинга и пешачких стаза, водовода и канализације и јавног осветљења око будућег парка. Пројектант је завршио идејно решење и геомеханички елаборат, а за комплетну техничку документацију има рок од 120 календарских дана.


Спајање Новог насеља с Ветерником на још једном месту предвиђено је планом детаљне регулације и о томе се већ дуже се говори. Продужавањем Булевара Јована Дучића око 330 метара ка улици Драгослава Срејовића, Нови Сад ће се, осим преко Улице Милеве Марић и Футошког пута, на још једном месту повезати с Ветерником.

Будућа саобраћајница ће имати по две коловозне траке у оба смера и разделно острво ширине 1,5 метар, а на обе стране коловоза предвиђени су паркинзи, тротоари и бициклистичке стазе, као и одговарајућа јавна расвета. Раскрсница Булевара Јована Дучића и улица Драгослава Срејовића и Ветерничке рампе пројектована је као кружна, а укупна дужина саобраћајнице с приступним краковима кружном току је око 450 метара.

Продужетак Бате Бркића, односно изградња новог булевара кроз најстарији део Сателита, Тозиновац, растеретиће главне саобраћајнице не само на Новом насељу

Повезивањем Новог насеља с Ветерником, односно изградњом новог булевара, оствариће се континуиран ток саобраћаја од Булевара ослобођења до Улице краља Петра Првог у Ветернику. У Управи за грађевинско земљиште и инвестиције кажу је спајање двају насеља једно од приоритетних улагања и да ће реализацијом тог пројекта, уз изградњу одговарајуће инфраструктуре, водоводне и канализационе мреже, градско грађевинско земљиште у том делу града бити атрактивније потенцијалним инвеститорима.

Ј. Вукашиновић

фото: Р. Хаџић

EUR/RSD 117.9519
Најновије вести