Уз пристаниште у Карловцима градиће се пут и стазе

Осим због изградње двоколосечне пруге за возове великих брзина, карловачко приобаље, колико догодине или најдаље до 2021, промениће лик и због градње међународног путничког пристаништа
1
Фото: Dnevnik.rs

Туристички пристан, за који је понтон већ направљен и чека да буде испоручен, основни је разлог за покретање израде плана детаљне регулације дела приобаља јер мора да постоји правни основ за његову градњу, као и за инфраструктуру неопходну за његово функционисање.

Поменути план, који обухвата близу десет хектара приобаља, како кажу у општинском Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, у првом реду треба да  дефинише правила уређења и грађења за потребе путничког пристаништа на простору који је у међувремену проглашен за лучко подручје. За сада је извесно да понтони о којима брине тамошње удружење спортских риболоваца „Дунав” неће, када пристаниште буде изграђено, бити на месту на којем су сада, а урбанисти у даљој разради плана треба да одреде локацију за то.

По ономе што се из текста који је био на раном јавном увиду до 25. јануара могло сазнати, приступна саобраћајница, која је један од услова за функционисање пристаништа, протезаће се од хотела „Дунав” до утврђеног лучког подручја. За њу је урађена и пројектна документација, која предвиђа и градњу окретнице, пешачке и бициклистичке стазе, те места за паркирање. Планом треба да се предвиди паркиралиште за тридесетак аутомобила и два аутобуса, којим би се задовољиле потребе и пристана, али и оближњег фудбалског терена. 

Фото: Dnevnik.rs

Када је реч о фудбалском терену, од урбаниста се очекује да у плану одреде нови положај за њега, будући да ће се преко дела игралишта протезати пруга, чија изградња је увелико у току. Њихов задатак ће бити и да размотре  могућност за увођење пратећих садржаја, као што су атлетска стаза и  полигони, те каква је судбина објекта који је служио као управна зграда фудбалског клуба са свлачионицама. Предвиђа се и могућност интегрисања  нивелације терена с насипом пруге, што би допринело томе да фудбалски терен буде у брањеном делу приобаља.

Од урбаниста се очекује да у плану одреде нови положај за фудбалски терен, будући да ће се преко дела игралишта протезати пруга

Један од задатака стручњака је и да предвиде шеталиште од пристаништа, дуж потока и око фудбалског терена према центру Сремских Карловаца, у оквиру којег би се могли наћи објекти павиљонског типа с туристичким садржајима. Очекује се и да за простор око потока урбанисти изнађу начин да буде функционално и естетски уклопљен у амбијент.

Цело подручје обухвата плана, као што се могло видети у материјалу раног јавног увида, биће третирано као зона спортско-рекреативних и ограничених туристичких садржаја. Њиме се у суштини детаљно разрађују поставке дате плановима вишег ред.

Израда је поверена ЈП „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.

Стојанка
13.02.2019 • 19:36
Čekaj malo dok trava naraste, urbAnistički planovi se čekaju godinama
EUR/RSD 117.9389
Најновије вести