Покрајина улаже у пошумљавање, ловство, воду и за пречишћавање

Покрајина Војводина бесповратно ће доделити укупно 25,4 милиона динара за унапређење стања дивљачи и њених станишта, опремања корисника ловишта и праћење стања дивљачи.
Sednica Pokrajinske vlade Foto: Pokrajinska vlada
Фото: Седница Покрајинске владе Фото: Покрајинска влада

Новац се додељује преко јавног конкурса а до 9. марта могу конкурисати корисници ловишта и привредна друштва регистрована за делатност ловства.

Како је наведено, покрајински новац намењен је суфинансирању набавке теренских возила, дигиталних камера - фото клопки, уређаја за ноћно осматрање и опреме за видео надзор.

Такође, Покрајина ће преко јавног конкурса доделити укупно 151 милион динара за активности на повећању шумовитости, побољшање стања и унапређење отворености шума и расадничке производње.

По трећина новца је за пошумљавање и унапређење отворености шума, 25 милиона динара за мелиорацију деградираних шума, док је 28 милиона динара за унапређење расадничке производње.

За понуђену покрајинску подршку могу конкурисати правна лица и предузетници а рокови за подношење пријава су крај априла и крај августа.

480 милиона динара за воду и канализацију

Покрајинска влада је понудила укупно 480 милиона динара преко конкурса чији је циљ обезбеђивање санитарно чисте пијаће воде за потребе домаћинстава и индустријских зона, као и безбедно одвођење и пречишћавање употребљених фекалних вода.

За пројекте водовода опредељено је 400 милиона динара а максимално по пријави биће одобравано 40 милиона динара.

Максимум подршке за пројекте фекалне канализације је 15 милиона по пријава, а укупно је обезбеђено 80 милиона динара.

До 12. марта за подршку покрајине могу конкурисати градови и општине Војводине за потребе својих месних заједница и фирми чији су оснивачи.

EUR/RSD 117.5811
Најновије вести