Седница Покрајинске владе: Утврђен текст Декларације о заштити животне средине

Покрајинска влада је на данашњој седници утврдила текст Декларације о заштити животне средине у АП Војводини у којој се наводи да ће се предузети мере да се у процесу образовања младих стичу знања и подиже свест о значају заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја. 
Sednica vlade (2)_0
Фото: Покрајинска влада

Организације цивилног друштва се позивају да се укључе у доношење одлука у овој области.

У Декларацији се наводи да ће се предузети мере да установе чији је оснивач АП Војводина до краја 2024. године припреме пројектну документацију на основу које ће, најкасније до краја 2029. постојеће системе за загревање објеката које користе мазут и угаљ заменити енергетски ефикасним системима. 

Декларација предвиђа и да се у сарадњи са органима градова: Нови Сад, Вршац, Зрењанин, Кикинда, Панчево, Сомбор, Сремска Митровица и Суботица, у наредних 10 година заједнички приоритетно подстичу унапређење јавног градског превоза набавком еколошки прихватљивих возила на електричну енергију и гас. 

Декларацијом су обухваћене и активности на заштити природних вредности и биолошке разноврсности, затим на унапређењу система заштићених подручја, повећању пошумљености, те сарадња са општинама у реализацији програма за отклањање штете нанете екосистемима због бацања производа израђених од пластике...

Предвиђа се и рок до 2020. године за повлачење пластичних кеса из продаје на територији АП Војводине, наводи се у саопштењу са седнице Покрајинске владе.

Hemičarka
03.04.2019 • 15:10
Bilo bi lepo kada bi Deklaracija pomenula izgradnju kanalizacionih sistema i prečistača otpadnih voda, sanaciju postojećih smetlišta i izgradnju sanitarnih deponija, transfer stanica za otpad, postrojenja za reciklažu otpada, postrojenja za opasan otpad, insineratore za komunalni otpad, kontejnere za selekciju otpada...ili je ovo samo izvod?
EUR/RSD 117.5248
Најновије вести