Радови у центру Кањиже готови до средине децембра

КАЊИЖА: Одборници Скупштине општине Кањижа усвојили су ребаланс буџета општине за 2019. годину при чему је са првобитно утврђеног износа од 1,222 милијарду динара умањен на 1,044 милијарду динара, па ће у каси бити мање 178 милиона динара.
1
Фото: Радови на уређењу центра града у Кањижи

Према образложењу руководиоца Одељења за буyет и финансије Тамаша Пакаија основни разлози за ребаланс су што ће трансфери са виших нивоа власти из Покрајине и Републике стићи тек наредне године, па ће се финансирање појединих пројеката наћи у буyету за идућу годину.

Одборници опозиције постављали су питања о реализацији планираних инвестиција од тих средстава, односно како ће то утицати на завршетак уређења центра Кањиже и обнове амбуланте у Трешњевцу. Заменик председника општине Небојша Ракић одговорио је да се општина труди да се што више инвестира и да сви радови на започетим улагањима иду својим током, те да ће уређење центра Кањиже бити завршено половином децембра, а да ће се реализовати и радови на амбуланти у Трешњевцу.

Остварење буyета општине за првих девет месеци ове године је око 53 одсто у односу на план, при чему су остварени приходи од 579, а расходи су били 572 милиона динара. Најзначајнији удео у приходима је од пореза на зараде 150 и на имовину 108 милиона динара.

Пред одборницима је био и извештај о раду Општинског већа за треће тромесечје ове године. Председник општине Роберт Фејстамер је констатовао да је урађено доста, пре свега у домену спорта у припреми за изградњу Војвођанске рвачке академије, започети су радови на изградњи пречистача отпадних вода, а дат је допринос у култури за одржавање више од 30 манифестација, радило се у области туризма, комуналија, социјалне заштите, образовања и другим пољима.

Скупштина је одлучила о просечним ценама квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину. Вредност кућа и некретнина ће бити мања, јер на основу промета у претходном периоду се просечна цена на подручју општине Кањижа смањила, а стопе захватања су остале исте.

Донета је и одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се искључиво користи за пољопривредну производњу. У расправи је било приговора на утврђену цену пољопривредног земљишта, која служи као основица за опорезивање, са захтевом да се она утврди према класама земљишта, а не за све исто. Речено је да је Одељење за локалну пореску администрацију предлоге одлука припремило у складу са важећим законом, а да ће се иницијатива за измене упутити надлежним државним органима.

Буџет за ову годину умањен за 178 милиона дината због тога што ће трансфери са виших нивоа власти стићи тек наредне године, али радови теку према плану

Усвојене су одлуке о приступању измени Статута општине Кањижа, о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, о погребној делатности на територији општине, као и допуна одлуке о боравишној такси. Разматране су и усвојене измене посебног програма пословања Регионалне депоније Суботица, дата је сагласност на цене услуга зимског одржавања општинских, некатегорисаних путева на територији општине Кањижа од стране „Потиских водовода” за сезону 2019/2020, а усвојено је решење о образовању привременог радног тела за прећање примене Локалног антикорупцијског плана.

Текст и фото: М. Митровић

Фото: М. Митровић 

EUR/RSD 117.5849
Најновије вести