Спреман пројекат за обнову дворца у Бачком Новом Селу

БАЧ: Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију дворца Фриц–Христић, односно зграде старе школе у Бачком Новом Селу, која ће бити пренамењена у Дунавски информативни центар, има далекосежни значај, а постигнута је захваљујући учешћу Општине Бач у пројекту „Унапређење апсорпционих капацитета општине Бач за коришћење ЕУ фондова“.
e
Фото: Youtube Printscreen

Пројекат је реализован током прошле и ове године, а суфинансирала га је Развојна агенција Србије са износом од 1.399.500 динара.

Циљеви пројекта били су усмерени на промоцију значаја регионалног развоја и субјеката регионалног развоја, као и важности придруживања ЕУ, познавање расположивих фондова и  приоритетних пројеката за финансирање, умрежавање партнера на међународном, регионалном и локалном нивоу кроз унапређивање и јачање међуинституционалне сарадње.

Представници локалне самоуправе у Бачу, заједно са члановима пројектног тима задуженог за имплементацију су сагласни да је једна од кључних активности на овом пројекту било тражење решења за обнову дворца „Фриц-Христић”. Како је потврдио члан пројектног тима из Канцеларије за локални економски развој Општине Бач, Никола Бањац, у оквиру ове активности спроведена је процедура јавне набавке за избор пројектантске куће за израду пројектно техничке документације за реконструкцију старе зграде школе у Бачком Новом Селу у Дунавски информативни центар.

- У складу са пројектним задатком јавна набавка за услугу израде пројектно-техничке документације покренута је 5. марта прошле године, а набавка је завршена доношењем Одлуке о додели уговора о јавној набавци 18. августа 2020. године. За пружоца услуга је изабрана група понуђача коју су чинили „Инип инг” Нови Сад, „Квидита” Београд, „Енсол” Београд и „Институт за превентиву”  Нови Сад. У складу са Законом о планирању и изградњи, израђено је Идејно решење - Архитектонско-грађевински део, фазе свих инсталација коју чине: ситуациони планови, цртежи постојећег и новопројектованог стања, општа, текстуална и нумеричка документација, технички опис,  фотодокументација –навео је Бањац.

Идејни пројекат обухвата архитектонско-грађевински и ентеријерски део, предмер и предрачун са процењеним инвестиционим вредностима, а садржи и идејни пројекат конструктивне санације, пројекат хидротехничких инсталација, електроенергетских

инсталација, сигналних и телекомуникационих инсталација и термотехничких инсталација. Урађени су и елаборати противпожарне заштите и енергетске ефикасности. Израђен је и Пројекат за извођење од грађевинског дела до плана превентивних мера у фази извођења грађевинских радова.

- На овај начин је Општина Бач добила израђену комплетну техничку документацију за реконструкцију старог објекта и тиме обезбедила спремност за аплицирање код различитих ЕУ фондова. Такође, на основу горе наведене документације, надлежна служба ОУ Бача је издала грађевинску дозволу – потврдио је Никола Бањац.

Осим израде пројектне документације за дворац, у оквиру пројекта прошле године због пандемије нису могли бити спроведени планирани тренинзи за управљање пројектима са фокусом на пројекте и програме ЕУ, али је то учињено у марту и априлу ове године За потребе реализације ове активности су ангажовани спољни експерти са искуством у овој области. На тренинзима је учествовало 25 запослених у Општинској управи Бач, локалним установама/институцијама (школе, предшколска установа, Туристичка организација, Центар за социјални рад, ЈКП и др.)“.

Кроз реализацију ових тренинга успостављена је сарадња између локалних институција и Општине Бач у области припреме предлога те је успостављена неформална локално партнерство/мрежа које је формализовано кроз партнерство локалног Центра за социјални рад Бач у апликацији за ЕУ програм стамбеног збрињавања рањивих група, као и са локалним ЈКП „Тврђава” Бач у оквиру ЕУ пројекта „Подршка инклузији Рома кроз запошљавање”.

        М. Сћ.

EUR/RSD 117.5738
Најновије вести