Темерин помаже добре ђаке и студенте

ТЕМЕРИН: Општина Темерин расписала је јавни позив за регресирање путних трошкова за ученике са подручја те општине који редовно похађају наставу у средњим школама у Војводини.

- Поред пријаве, ученици треба да приложе и потврду из школе да редовно похађају наставу, као и фотокопију личне карте, односно фотокопију личне карте родитеља, уколико је ученик малолетан - каже члан општинског већа за ресор образовања Корана Миланко.

Рок за подношење пријава је до 18. септембра. Покрајински секретеријат за образовање, прописе, управу и националне мањине обезбедио је за ту намену износ од 1,69 милиона динара, а део средства биће извојен и из буyета Општине Темерин.Такође, извојена су и подстицајна средства у износу од пет хиљада динара месечно по ученику који су уписали прву годину средње школе „Лукијан Мушицки“, трогодишњи занатски смер.

- Ова мера је заправо афирмација таквих смерова који су општини неопходни због развијања привреде - каже Корана Миланко и додаје да Општина Темерин од 1. октобра расписује конкурс за доделу студентских стипендија, а пријаве могу поднети студенти од друге до пете године основних студија и студенти другог степена- мастер студије. Услови за конкурс су да студент има пребивалиште на територији општине Темерин најмање годину дана пре подношње пријаве, да није напунио 25 година за студенте основних студија, односно 26 година за студенте мастер академских студија, и 28 година за студенте медицине.

Такође, могу да конкуришу само студенти који су на буџету, који нису поновили ниједну годину студија и који су положили све испите из претходних година студирања и постигли просечну оцену 8,50, тј. ако студирају на нематерњем језику 8,00 за прву и другу годину студија, и 8,50 за трећу, четврту, пету и шесту, као и да нису корисници ниједне друге стипендије.- Претходне године стипендија је износила шест хиљада динара месечно по студенту - каже Корана Миланко.

М. Стакић
 

EUR/RSD 118.5465
Најновије вести