УРКО из Пачира купио и радио и телевизију

БАЧКА ТОПОЛА: Јавно информативно предузеће “Бачка Топола” добило је власника у другом кругу приватизације. Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са

јавним надметањем, прихватила је једину пристиглу понуду Удружење за регионалну комуникацију “УРКО” из Пачира, места у општини Бачка Топола, које је бачкотополску информативну кућу понудило 31.165 евра.

У првом кругу приватизације није било понуда за бачкотополску општинску медијску кућу. Удружење за регионалну комуиникацију „УРКО” из Пачира је пракитчно заокружило износ почетне цене за свега 45 евро центи више од почетне цене у другом кругу која је износила 66 одсто процењене вредности капитала. 

ЈИП “Бачка Топола” има радио станицу “Радија регије” у етру и на интернету, као и програм општинске кабловске “Експрес чанел”. У ЈИП “Бачка Топола” је 12 стално запослених и неколико спољних сарадника. Радио програм се емитује 24 сата на српском и мађарском језику, с тим што недељно има и получасовне емисије на русинском, словачком и немачком.

Иначе, Удружење „УРКО” је регистровани емитер „ТВ Пачир”, која свој програм емитује на подручју Пачира путем кабловског дистрибутивног система предузећа „САТ-Тракт” из Бачке Тополе. 

Удружење из Пачира је прихваћеном понудом купило сто посто капитала ЈИП „Бачка Топола”, процењеног на 47.219,16 евра. Агенција за приватизацију ће са проглашеним купцем закључити уговор о продаји капитала, након у складу са Законом о приватизацији и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, затражи мишљење од Министарства финансија о непостојању сметњи за закључење уговора.

М. Мр.

 

EUR/RSD 117.9011
Најновије вести