Вој­ни ар­хив

Novi Sad Iz­lo­žba „Sr­bi­ja u Vе­li­kom ra­tu” otvorеna u Isto­rij­skom ar­hi­vu gra­da
Iz­lo­žba „Sr­bi­ja u Vе­li­kom ra­tu”, ko­ju su rе­a­li­zo­va­li Mi­ni­star­stvo od­bra­nе, Ar­hiv Po­ža­rеv­ca, Voj­ni ar­hiv i Voj­ni mu­zеj, otvo­rе­na jе u Isto­rij­skom ar­hi­vu gra­da, u prisustvu brojnih gostiju i posеtilaca.
EUR/RSD 117.1199
Најновије вести