НСЗ: Оправдани разлози чувају статус

НОВИ САД: По месечним подацима Статистичког билтена Националне службе за запошљавање, у првој половини године је, због непридржавања законских одредби, с евиденције брисано 83.038 незапослених.
posao, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Највише њих брисано је јер се нису редовно јавили или одазвали позиву НСЗ-а. У јануару је с евиденције избрисано 16.524 незапослених, у фебруару 13.570, марту 12.898, априлу 12.541, мају 14.157 и прошлог месеца 13.338. Лане је из истог разлога с евиденције незапослених брисано 225.695 лица.

Сарадница у Дирекцији НСЗ-а за методологију посредовања у запошљавању Десанка Михаиловић Ковач објашњава за „Дневник” да незапослени приликом пријаве на Биро рада буду упознати са својим правима и обавезама. Међу њима је и редовно јављање саветнику, најмање једном у  три месеца, ради обавештавања о могућностима и условима запошљавања и посредовања у запошљавању.

Помоћ и подршку у запошљавању НСЗ пружа у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, којим су дефинисана права и обавезе незапослених који имају право да слободно бирају занимање и запослење, обавештавају се код НСЗ-а о агенцијама за запошљавање, о могућностима и условима за запошљавање, а те услуге користи бесплатно, објашњава Десанка Михаиловић Ковач.

Како додаје, незапослени с НСЗ-ом утврђује индивидуални план запошљавања, учествује у програмима и мерама активне политике запошљавања, остварује новчану накнаду за време незапослености, као и друга права у складу са Законом.

Осим тога, додаје наша саговорница, незапослени имају обавезу да активно траже посао и непосредно се обраћају послодавцу ради запошљавања, активно учествују у мерама активне политике запошљавања, као и да не одбијају одговарајуће запослење, образовање и обуку.

Незапослени имају обавезу да се јављају послодавцима ради разговора о запослењу по упуту НСЗ-а најмање једном у три месеца, као и на сваки позив НСЗ-а. Такође, они морају да обавесте НСЗ о свакој промени која утиче на стицање или губљење права по Закону, и то најкасније пет дана од њеног настанка, истиче Десанка Михаиловић Ковач.

Уколико незапослени с евиденције НСЗ-а не поштују неке од обавеза с којима су упознати, следи брисање, а повратак је могућ после шест месеци.

Дакле, ако се не јаве НСЗ-у у законским роковима, не доставе доказ о активном тражењу посла, одбију понуђено посредовање за одговарајуће запослење, не јаве се послодавцу по упуту НСЗ-а, када је реч о упућивању и посредовању за одговарајуће запослење, бришу се с евиденције. Исто се дешава и ако одбију утврђивање индивидуалног плана запошљавања или се не придржавају његових одредби, ако одбију или својом кривицом напусте учешће у мери активне политике запошљавања, уколико се не одазову на позив НСЗ-а, не обавесте о променама важним за стицање или губљење права, ако раде без закљученог уговора о раду или уговора по основу којег остварује право на рад ван радног односа, рекла је Десанка Михаиловић Ковач.


Сваки десети не долази

Од јануара до јуна ове године, 8.072 незапослена брисана су с евиденције НСЗ-а јер се нису одазвали на индивидуални разговор. То значи да је од укупног броја незапослених брисаних у првој половини године сваки десети одбио да се одазове на индивидуални разговор иако је упознат с тим да је то његова обавеза.


Незапослени који се не јаве у законском року неће бити брисани с евиденције уколико за то постоје оправдани разлози, међу којима су и здравствена неспособност тражиоца посла или чланова његове породице односно домаћинства – трудница, породиља, дуже боловање, смртни случај у ужој породици... Ипак, незапослени се морају лично јавити и обавестити НСЗ о томе да су разлози за нејављање престали. Уколико постоји оправдан разлог за нејављање, незапослени је дужан да се лично јави и обавести НСЗ о томе одмах по престанку разлога.

Корисник новчане накнаде, који је брисан с евиденције ако ради без закљученог уговора о раду или уговора по основу којег остварује право на рад ван радног односа, има право да поново буде уведен у евиденцију НСЗ-а након девет месеци, закључује Десанка Михаиловић Ковач.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.2860
Најновије вести