Политика приватности

Коришћењем било ког дела дневник.рс портала (у даљем тексту Дневник), као и Дневник мобилне апликације аутоматски прихватате сва актуелна правила коришћења.

Политика приватности служи да корисницима приближи врсте и начине употребе података које прикупљамо, као и употребу коментара на Дневник порталу.

Коришћењем портала и апликације, подразумева се да су корисници упознати са свим правилима коришћења и да су их разумели и прихватили.

Портал Дневник као и мобилна апликација не сме се користити у незаконите сврхе као ни за промоцију истих.

Портал нема старосне лимите што се тиче коришћења својих садржаја.

Сви садражји на порталу Дневник су објављени у доброј намери и у складу са важећим прописима Републике Србије. Сав саџај користите на сопствену одговорност и Дневник се не може сматрати одговорним за бико какву штету насталу коришћењем портала.

 

Ауторска права
Дневник задржава сва ауторска права на све властите садржаје. Ови садржаји обухватају: новинарске текстове, аудио и визуелне материјале, базе података и програмерски код. Било каква неовлашћена употреба и злоупотреба садржаја подложна је тужби.
Уколико се сматра да Дневник крши тудја ауторска права садржај ће одмах, по установљавању истинитости жалбе, бити уклоњен.

 

Коментари на сајту
Дневник поседује функционалност остављања коментара на сајту и у оквиру ње омогућава корисницима да користе име или псеудоним који сами одаберу. Ви сами бирате садржај коментара и да ли ћете васе личне податке ставити као јавно доступне или не. Поред садржаја коментара прикупља се и време и датум постављања.  

Сви доступни подаци користе се искључиво у сврху приказивања коментара на вестима за коју су везани. Ограничења која постоје огледају се у блокирању коментара који крше наша правила, коментара који се понављају више пута, рекламних коментара као и оних који крше важеће законске прописе. Ваше податке, уколико за то буде потребе, можемо открити и поделити са државним органима ако нам је то на основу закона захтевано.

 

Колачићи
Дневник употребљава колачице ради бољег искуства употребе сајта. Постоје колачићи који су неоходни за само функционисање сајта, затим они који се користе за статистику, маркетинг и остало.

Колачици не прикупљају осетљиве типове података и неопходни су за основне функционалности сајта. Ручним брисањем истих постоји могућност непотпуног функционисања сајта.

 

Екстерни линкови
Дневник садржи линкове који воде на странице ван портала.

 

Измена политике приватности
Дневник задржава право да без претходног упозорења повремено модификује правила. О важнијим променама Дневник може обавестити кориснике путем портала и апликације за мобилне телефоне.

EUR/RSD 117.2018
Најновије вести