Веб редакција

Редакција „Дневник“
Булевар ослобођења 81. 21101 Нови Сад,
Тел:+381 21 4806 883
Електронска пошта dnevnikweb@gmail.com
 

 

Саша Поповић sasa.popovic@dnevnik.rs Уредник Веб редакције

Александар Грубеша aleksandar.grubesa@dnevnik.rs. agrubesha@gmail.com Веб уредник

Јасна Будимировић jasna.budimirovic@dnevnik.rs Веб уредник

Влада Живковић vlada.zivkovic@dnevnik.rs Веб уредник

Мирослав Ковачевић miroslav.kovacevic@dnevnik.rs Веб уредник

Наташа Максимовић Кнежић Веб уредник

Настасја Писарев, Веб уредник

Александар Савановић, Веб уредник

Ивана Радоичић, Веб уредник

Нада Јауковић Ђивуљскиј, Веб новинар

Бранка Павковић, Веб уредник

Ружица Перишић, Веб дизајнер

Снежана Киза, Веб дизајнер

EUR/RSD 117.1677
Најновије вести