Веб редакција

Редакција „Дневник“
Булевар ослобођења 81. 21101 Нови Сад,
Тел:+381 21 4806 883
Електронска пошта dnevnikweb@gmail.com
 

 

Саша Поповић sasa.popovic@dnevnik.rs Уредник Веб редакције

Александар Грубеша aleksandar.grubesa@dnevnik.rs. agrubesha@gmail.com Веб уредник

Јасна Будимировић jasna.budimirovic@dnevnik.rs Веб уредник

Влада Живковић vlada.zivkovic@dnevnik.rs Веб уредник

Мирослав Ковачевић miroslav.kovacevic@dnevnik.rs Веб уредник

Наташа Максимовић Кнежић Веб уредник

Настасја Писарев Веб уредник

EUR/RSD 117.3161
Најновије вести