Редакција

Издавач „Дневник Војводина прес” д.о.о.

21101 Нови Сад
Булевар ослобођења 81
Телефакс Редакције 021/423-761
Електронска пошта redakcija@dnevnik.rs

Генерални директор Душан Влаовић 
(480-6802) dusan.vlaovic@dnevnik.rs

Уређује Редакцијски колегијум

Главни и одговорни уредник:
Нада Вујовић, nada.vujovic@dnevnik.rspolitika@dnevnik.rs, (уредник Унутрашње политичке рубрике 4806-858 и 4806-859),
Заменик главног и одговорног уредника:
Лазо Бакмаз, sport@dnevnik.rs ( 4806-803)
Заменик главног и одговорног уредника:
Ђорђе Писарев,  djordje.pisarev@dnevnik.rs, (уредник недељног броја 4806-815).

Чланови Колегијума:
Мирослав Стајић, miroslav.stajic@dnevnik.rs,  (уредник Културне рубрике 4806-881),

Јово Галић (Спорт, 4806-830, sport@dnevnik.rs),
Душан Кнежић,  dusan.knezic@dnevnik.rsdesk@dnevnik.rs, (Деск, ноћни уредник 4806-819),
Дејан Урошевић, dejan.urosevic@dnevnik.rs, (Економија 4806-815),
Александра Брзак,  nshronika@dnevnik.rs, (Новосадска хроника 528-765, факс 6621-831),
Бранка Савић, vhronika@dnevnik.rs, (Војвођанска хроника 4806-837),
Александар Савановић (Свет 4806-888),
Милан Бозокин,  milan.bozokin@dnevnik.rs, (Судска хроника, 4806-882),
Ивана Радоичић, ivana.vujanov@dnevnik.rs,  (Друштво 4806-888),
Миладин Лазовић, miladin.lazovic@dnevnik.rs, (Репортаже, Фељтон 4806-857),
Снежана Милановић, snezana.milanovic@dnevnik.rs,  (ревијална издања 4806-822),
Слободан Шушњевић, foto@dnevnik.rs, (Фото-служба 4806-884),
Саша Поповић, sasa.popovic@dnevnik.rs, (Web редакција 4806-883),
Бранко Вучинић, branko.vucinic@dnevnik.rs, (Техничка припрема 4806-897, 525-862),
Недељка Клинцов, nedeljka.klincov@dnevnik.rs, (технички уредници 4806-820),
Филип Глигоровић, filip.gligorovic@dnevnik.rs,  (Сектор информатике 4806-808),
Борис Корпаш, oglasi@dnevnik.rs,  (директор Огласног сектора и Продаје новина 4806-860).

Служба продаје 4806-850,
Огласни сектор 4806-861,
Мали огласи 021/4806-840

Посмртни огласи 021/ 423-761 ( Радно време: од 08 - 18.30,  викендом од 09 - 18)

 

Рукописи и фотографије се не враћају.

 

Цена примерка штампаног издања 40 динара, суботом и недељом 40 динара.
Месечна претплата за нашу земљу 1200, за три месеца 3600, за шест месеци 7200 динара (+ птт трошкови).

Штампа: Штампарија „Форум”, Војводе Мишића 1, Нови Сад

Жиро рачун: АИК банка 105-31196-46

EUR/RSD 117.3037
Најновије вести