Редакција

Издавач „Дневник Војводина прес” д.о.о.

21101 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 6
Телефакс Редакције 021/423-761
Електронска пошта politika@dnevnik.rs

Генерални директор Сандра Малишић
(480-6802), sandra.malisic@dnevnik.rs

Уређује Редакцијски колегијум

Главни и одговорни уредник:
Нада Вујовић, politika@dnevnik.rs, (уредник Унутрашње политичке рубрике 4806-858 и 4806-859),
Заменик главног и одговорног уредника:
Мирослав Стајић, nedeljni@gmail.com (уредник недељног броја 4806-881)
Заменик главног и одговорног уредника:
Дубравка Николић, dubravka.nikolic@dnevnik.rs, dujka5@yahoo.co.uk (уредник судске хронике 4806 882)

Чланови Колегијума:

Јово Галић (Спорт, 4806-830, sport@dnevnik.rs),
Душан Кнежић,  dusan.knezic@dnevnik.rsdesk@dnevnik.rs, (Деск, ноћни уредник 4806-819),
Дејан Урошевић, dejan.urosevic@dnevnik.rs, (Економија 4806-815),
Леа Радловачки,  nshronika@dnevnik.rs, (Новосадска хроника 528-765, факс 6621-831),
Бранка Савић, vhronika@dnevnik.rs, (Војвођанска хроника 4806-837),
Сава Савић (Свет 4806-837),
Владимир Црњански, vladimir.crnjanski@dnevnik.rs  (Друштво 4806-888),
Миладин Лазовић, miladin.lazovic@dnevnik.rs, (Репортаже, Фељтон 4806-857),
Снежана Милановић, snezana.milanovic@dnevnik.rs,  (ревијална издања 4806-822),
Слободан Шушњевић, foto@dnevnik.rs, (Фото-служба 4806-884),
Саша Поповић, (Web редакција 4806-883),
Бранка Стојсављевић Цвејанович, (технички уредници 4806-820),
Борис Корпаш, oglasi@dnevnik.rs,  (директор Огласног сектора и Продаје новина 4806-860).

Служба продаје 4806-850,
Огласни сектор 4806-861,
Мали огласи 021/4806-840

Посмртни огласи 021/ 423-761 ( Радно време: од 08 - 17,  викендом од 09 - 17)

 

Рукописи и фотографије се не враћају.

 

Цена примерка штампаног издања 60 динара, викендом 70 динара.

 

Штампа: Штампарија АПМ принт

Жиро рачун:  Банка поштанска штедионица ад Београд 200-2257100101001-62

EUR/RSD 117.1804
Најновије вести