Влада усвојила законске измене за опорезивање фриленсера

Влада Србије данас је усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, чији је циљ да се поједностави поступак утврђивања пореске обавезе за обвезнике који остварују приходе по основу рада на које се порез плаћа самоопорезивањем, као и смањење трошкова администрирања пореске обавезе.
kompjuter bloger internet pix
Фото: pixabay.com

Кључном изменом закона утврђује се висина нормираних трошкова по основу прихода од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршен рад на које се порез плаћа самоопорезивањем.

Пореска пријава се подноси у року од 30 дана од истека квартала у коме су приходи остварени.

Изменама је утврђено да се порез за ове раднике на приходе остварене од 1. јануара 2015. до 30. септембром 2021. утврђује решењем пореског органа уколико није наступила застарелост утврђивања пореске обавезе, није правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе и није пре ступања на снагу овог закона плаћена пореска обавеза.

Новим законским решењем не плаћа се порез на доходак грађана на наведене приходе остварене у календарској години у висини до 384.000 динара годишње, а део прихода који је изнад тог износа умањује се за нормиране трошкове од 43 одсто од остварених прихода.

Пореска обавеза по основу наведених прихода плаћа се на 120 једнаких месечних рата.

Одредбе закона примењиваће се од 1. октобра 2021. године, осим одредбе која се односи на приходе остварене од 1. јануара 2015. до 30. септембром 2021, на које се порез плаћа самоопорезивањем, која ће се примењивати од дана ступања на снагу закона.

На данашњој седници усвојен је и Предлог закона о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, којим се прецизира утврђивање и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање по основу уговорене накнаде која је остварена од 1. јануара 2015. до 30. септембра 2021. од лица које приликом исплате накнаде није обвезник обрачунавања и плаћања доприноса. Доприноси се утврђују решењем пореског органа и плаћају сагласно одредбама закона којим се уређује порез на доходак грађана, а које одредбе се односе на порески третман уговорене накнаде остварене од 1. јануара 2015. до 30. септембра 2021, а на коју се порез плаћа самоопорезивањем.

EUR/RSD 117.5730
Најновије вести