Јулске плате: Авио-сабраћај 60.000 динара прелетео ИТ

НОВИ САД: Просечна нето плата у јулу ове године, по подацима Републичког завода за статистику, износила је 55.042 динара.
pilot pilotska kabina
Фото: pixabay.com

Од 19 делатности за које се објављују подаци о просечним нето зарадама, у јулу ове године у осам је забележена нето плата већа од републичког просека, док је у преосталих 11 она мања.

Више од републичког просека нето јулске зарада зарадили су запослени у рударству – 89.418, снабдевању електричном енергијом, гасом и паром – 93.369, информисању и комуникацијама – 97.307, финансијским делатностима – 94.644, пословању некретнинама – 56.459, стручним, научним, иновационим и техничким делатностима – 68.348, државној управи и обавезном социјалном осигурању – 63.132 и образовању – 56.831 динара. Из тих података РЗС-а произлази да су у јулу највеће нето зараде имали запослени у делатности информисања и комуникација.


Плате код предузетника мање од 30.000 динара

У јулу су запослени у правним лицима зарадили дупло више од оних који раде код предузетника. Наиме, зараде запослених у правним лицима у јулу износиле су 58.527 динара, а оних који раде код предузетника 29.498. 

Плате запослених у јавном сектору у јулу биле су 61.568, а оних који раде ван њега – 52.037 динара.


Јулску нето зараду већу од 100.000 динара, односно готово две републичке просечне плате, имало је осам различитих области. Највећа је остварена у ваздушном саобраћају – 186.375 динара. Она је у јулу износила више од три просечне републичке зараде. Иза њих по висини нето плате у јулу били су зпослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса са 138.948 динара. Нешто мало мање – 132.287 – примили су запослени у услужним делатностима у рударству.

На четвртом месту по висини нето зараде у јулу ове године су  запослени у рачунском програмирању и консултантским делатностима – 126.310 динара. Они су у јулу имали 60.000 динара мању плату од просека у ваздушном саобраћају. Пети по висини јулске нето плате су запослени у производњи кокса и деривата нафте – 108.249 динара, а иза њих су финансијске услуге – 104.746, производња дуванских производа – 103.420 и  научно истраживање и развој – 100.593.

Мање чак и од медијалне нето зараде, која је по подацима РЗС-а у јулу износила 42.534 динара, имали су запослени у делатности припремања и послуживања хране и пића – 31.860, осталим личним услужним делатностима – 32.827, поправци рачунара и предмета за личну употребу – 32.952, преради дрвета – 34.132, производњи одевних предмета – 36.343, осталим стручним, научним и техничким делатностима – 37.674, трговини на мало – 37.797, услугама одржавања објеката и околине – 38.282, делатности путничких агенција, тур-оператера и резервација – 38.852, рибарству и аквакултури – 38.777. Мање од 40.000 динара у јулу су зарађивали и запослени у социјалној заштити за смештај – 39.532 и производњи коже и предмета од коже – 39.017 динара.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.5836
Најновије вести