Половина незапослених у Војводини нема никакву стручну спрему

У Војводини је, на основу података Покрајинске службе за запошљавање, на крају августа било евидентирано укупно 118.548 незапослених. Међу њима је више жена, по око 61.000, док је мушкараца било око 57.000.
nezaposleni
Фото: Dnevnik (arhiva)

Подаци показују да је на крају прошлог месеца било око 1.500 незапослених мање него на крају јула, када је на евиденцији ПСЗ-а било око 120.000 незапослених, а на основу података Републичког завода за статистику, најмања незапосленост у другом кварталу забележена је у Региону Војводине – десет одсто.

Када се посматра стручна оспособљеност оних који немају посао, нажалост, слика није добра. Наиме, од укупног броја незапослених око 48.000 је без стручне спреме јер је с првим степеном стручности на евиденцији ПСЗ више од 43.500 незапослених, док је оних с другим степеном стручне спреме око 4.500. Незапослених с трећим степеном стручности такође има много – око 23.500, те је број незапослених са стручном спремом мањом од средње школе готово 72.000.

30.000 незапослених с четвртим степеном стручности

Од укупног броја незапослених на евиденцији ПСЗ-а с најмање средњошколском дипломом и оних с вишим и високим образовањем, највише је оних који имају средњу школу, односно четврти степен стручности – око 30.000, а најмање је незапослених с осмим степеном стручне спреме – 41. Пети степен стручне спреме има 613 незапослених, оних који имају шести 1 степен стручности око 2.800, док је незапослених са шестим 2 степеном стручности око 2.500. Незапослених који на посао чекају са завршеним факултетом, односно седмим 1 степеном стручне спреме има око 10.000, док је назапослених који имају седми 2 степен стручне спреме око 108.

31.000 незапослених у старосном добу од 50 до 60 година

Нису охрабрујући ни подаци о томе колико времена незапослени чекају на посао. Наиме, дуже од десет година на евиденцији ПСЗ-а је чак око 13.000 људи, а од осам до десет година без посла их је око 6.300. Много је и оних који су без посла од три до пет година – чак око 14.000, као и незапослених који су без радног места од пет до осам година – готово 15.000. Ипак, највише је незапослених који на посао чекају до три месеца – 18.700, до шест месеци на посао чека њих око 9.900, а до девет месеци око 8.200. До годину на посао чека око 6.350 незапослених, готово дупло више их је без посла од једне до две године, а од две до три године без радног места је око 11.000 незапослених.


Дуго чекање на посао

Међу незапосленима који на посао чекају дуже од десет година нема оних с осмим степеном стручности, али их је чак 240 који су на евиденцији Покрајинске службе за запошљњавање пријављени са седмим 2 степеном стручности. Дуже од десет година без посла је готово 6.000 незапослених с првим степеном стручности, а потом следе они са средњошколском дипломом којих је око 3.200.


Када је у питању старосна структура незапослених који су на евиденцији ПСЗ-а, подаци јасно показују да их је највише у старосном добу од 50 до 60 година – укупно око 31.000. Наиме, на крају јула око 15.500 евидентираних незапослених било је старо од 55 до 59 година, а исто толико је и старих од 50 до 55 година. Најмање незапослених старо је од 15 до 19 година – око 3.600, док је незапослених између 60 и 64 година око 9.500. Незапослених старости од 20 до 24 године има око 9.000, а од 25 до 29 година око 12.300. Без посла је и много оних који су у најбољем радном добу – од 30 до 34 године и од 35 до 39 година. Укупно их је око 27.000, по више од 13.000 у свакој старосној категорији. Незапослених старих од 40 до 44 године је око 14.000, а од 44 до 49 година нешто мање од те бројке, тако да је међу незапосленима старим од 40 до 49 година укупно око 28.000 људи. 

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.3251
Најновије вести