Највише новца за градске саобраћајнице

Из градског буџета ће за одржавање објеката путне привреде у 2021. години бити издвојено више од 1,2 милијарде динара (1.206.000.000).
1
Фото: ЈКП Пут

Од тих пара, 46,5 милиона обезбеђено је из наменског прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, док ће шест милиона динара бити

финасирано из накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и других пара остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно објеката у државној својини.

Највише новца, око 683,8 милиона динара, намењено је за одржавање саобраћајница, док је за одржавање путева у зимским условима предвиђено нешто више од 321 милиона. По 55 милиона динара планирано је за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, односно светлосне и семафорске, док је за одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина опредељено 20 милиона. За одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадиснкој тврђави предвиђено је милион и по динара, док ће за некатегорисане путеве бити издвојено шест милиона.

Одржавање објеката путне привреде поверено је ЈКП „Пут”, а Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције ће изабрати извођача за одржавање мостова (осам милиона), путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима (шест и по милиона), хоризонталне сигнализације применом дебелослојне пластике и апликативних материјала (11 милиона), те одржавање заштитних ограда (пет милиона) и саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја (15 милиона). Осим тога, по седам милиона динара ће бити издвојено за одржавање вегетације и прегледности на прелазима путева преко железничких пруга и одржавање и унапређење саобраћајне сигнализације.

Надзор над реализацијом Програма поверен је Градској управи за саобраћај и путеве, преко управе за инспекцијске послове – Одсек саобраћајне инспекције.

Ј. Вукашиновић

Путарима 40 милиона динара из градске касе

За реализацију Програма инвестиционих активности ЈКП „Пут”, односно за капиталне субвенције, планирано је 39,9 милиона динара из градске касе. Од тог новца, за куповину два камиона биће издвојено 21,4 милион динара, док је за три посипача соли намењено 14 милиона, као и 4,5 милиона за куповину раоника, осносно даске за снег.

Уколико предвиђена свота не буде довољна за реализацију инвестиција, коју ће надзирати Градска управа за саобраћај и путеве, остатак ће обезбедити ЈКП „Пут”.

EUR/RSD 117.5584
Најновије вести