Очекује се пораст броја корисника Центра за социјални рад

Програмом рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за ову годину предвиђен је пораст укупног броја корисника за три одсто више него лане, пођеднако у свим старосним групама.
Centar za socijalni rad, Novi Sad  Foto: Dnevnik.rs/S. Šušnjević
Фото: Dnevnik.rs

Процењено је да ће деца чинити 31,5 одсто, млади седам и по одсто, одрасли 43, а стари 18 одсто од укупног броја корисника. У складу са тим, очекује се и пораст броја свих облика, мера и услуга социјалне и породично-правне заштите.

С обзиром на постојеће друштвено-економске прилике и материјалне услове, те имајући у виду кретање броја корисника у протеклом периоду, као и пад незапослености, процењује се да ће у току ове године новчану социјалну помоћ остварити 5.930 особа. Биће повећан број корисника додатка и увећаног додатка за помоћ и негу друге особе за два одсто, те ће том услугом бити обухваћено 3.492 људи. У групи деце и младих без родитељског старања, занемарених или у ризику од занемаривања, жртви насиља или трговине људима, деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом, са проблемима у понашању и у сукобу са законом, деце и младих из породица са поремећеним породичним односима, чији број непрекидно расте, процењује се да ће се укупан број корисника мера, облика и услуга социјалне и породично-правне заштите повећати просечно за око три одсто (7.665).

У групи одраслих и старих такође се очекује пораст броја корисника социјалне и породично-правне заштите за три одсто, при чему

процентуално највише у групи одраслих и старих са сметњама у развоју и инвалидитетом (53 одсто), те оних који имају потребу за домским смештајем и другим услугама локалне заједнице (35 одсто). У погледу услуга и права који се финансирају из буyета Града Новог Сада, очекује се повећање броја корисника привременог смештаја у Прихватилишту са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа” за пет одсто, као и корисника Дневног боравка деце и младих из породица у ризику, и нешто већи обухват породица којима ће, због лошег материјалног положаја, једном или више пута, бити додељена једнократна новчана помоћ, интервентна новчана помоћ или једнократна помоћ у натури. Предвиђа се да ће број корисника Прихватилишта са прихватном станицом „Сигурна дечја кућа” порасти за 13 одсто у односу на претходну годину. Планира се да ће непосредним саветодавно-терапијским радом у Саветовалишту за брак и породицу бити обухваћено 1.263 случаја, односно 1.409 људи, у оквиру 2.607 сеанси. Највећи број односиће се на проблеме у партнерском односу, проблеме деце у нефункционалним породицама, насиље у породици и проблеме у поступку развода.

Центар ће проширити своју делатност у домену смештаја у прихватилишту.У наредном периоду он ће бити обезбеђен деци и младима који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама. У току ове године планирано је и проширење делатности услугом Свратишта за децу улице, која је до сада реализована као програмска активност, али тек након добијања сагласности за нову систематизацију радних места.

С. Ковач

EUR/RSD 117.2860
Најновије вести