ОДАБРАНИ ПРОЈЕКТАНТИ, ПОЧЕТАК РАДОВА НА ВИДИКУ Обнављају се Дом ученика и школа на Подбари, градиће се нови вртић

Управа за капитална АП Војводине издвојиће готово 29,6 милиона динара, с ПДВ-ом, за инвестиционо-техничку документацију уређења комплекса средњошколског дома, предшколске установе и основне школе na Подбари.
s
Фото: Dnevnik/S. Šušnjević

Фирме „ДБА“, „Studio A&D Architects“, „Елсинг груп“, „Нео инжењеринг“, „Геомеханика“ и „Геоада“ урадиће пројекте за реконструкцију и доградњу комплекса Дома ученика средњих школа „Бранково коло“, у Улици епископа Висариона, и ОШ „Ђура Даничић“ у Душана Васиљева, али и изградњу новог вртића, на парцели између та два комплекса. Одабрани пројектанти имаће рок од безмало годину дана (360) да израде пројекте парцелације и препарцелације, извођачки и онај за грађевинску дозволу, као и студије изводљивости, што значи да би комплетна документација требало да буде завршена крајем наредне или почетком 2025. године.

Дом ученика средњих школа, који ради и као хостел, располаже с две повезане зграде, укупне површине 4.500 квадратних метара, капацитета за 409 ученика (190 девојчица и 219 дечака), који су распоређени у 132 собе, 23 двокреветне, 73 трокреветне и  36 четворокреветних. Површина стамбеног простора, по ученику је пет квадрата, што је испод стандарда. Поготово је скучен смештај за дечаке, где је већина соба са три кревета, иако по површини одговарају само за по две особе.

Планирано је да блок за исхрану (кухиња и трпезарија) у приземљу, као посебна целина буде измештен, те да на том месту буде организован дневни боравак с пропратним садржајима.

Фото: Dnevnik/S. Šušnjević

„У приземљу дограђеног дела планиране су трпезарија и кухиња, са припадајућим просторијама, магацин и пролаз ка постојећем објекту Дома, кроз двориште.  На првом и другом спрату биће идентични садржаји, двокреветне собе (око 80 одсто смештајног капацитета), трокреветне собе (око 20 одсто) и собу за васпитаче. На трећем спрату предвиђен је дневни боравак,  као и две учионице, 11 двокреветних и четири трокреветне и соба за васпитаче. Такође, требало би предвидети и уградњу путничког лифта. Процењена површина објеката, који се реконструишу је око 4.000 метара квадратних, а дограђени део, нови објекат који је функционални део целине, имаће површину око 3.000 квадрата. Простор површине око 1.000 метара квадратних, у дворишту комплекса, биће уређен као слободан простор за одмор, учење, с тим да је северно од планираног објекта, предвиђен прилазни пут и паркинг за службена и возила запослених“, наведено је у техничкој спецификацији објављеној на Порталу јавних набавки.

Поступци за пренос права својине на парцели у корист АП Војводине су у току, а два објекта, која су, како је објашњено, изграђена без одобрења биће срушена.

Објекат ОШ „Ђура Даничић“ у једном делу је приземни док у другом има два спрата, и заузима укупно око 2.500 квадрата. Та установа ради и функционише од 1960. године. У згради се налази 12 учионица, кабинети, као и просторије за продужени боравак, школска кухиња са трпезаријом, библиотека и фискултурна сала.


Нови вртић у Улици Душана Васиљева

Нова предшколска установа, коју ће похађати приближно 180 деце, налазиће се између два комплекса - Дома ученика и ОШ „Ђура Даничић“. На плацу, који ће након препарцелације, бити формиран у Улици Душана Васиљева, планирана је једноспратна зграда површине око 1.200 квдрата, а један од захтева за пројектанте је и да техничком документацијом предвиде уградњу лифта.


Фото: Дневник/С. Шушњевић

„Да би се обезбедили адекватни услови за васпитно-образовне делатности, неопходна је доградња и реконструкција објекта. Кроз реконструкцију предвидети усклађивање са технолошким захтевима и законским прописима, а кухињу ускладити са санитарним условима и HACCP стандардом. Планирана је енергетска санација објекта, применом савремених материјала и опреме“,  наведено је у конкурсној документацији.

Када је реч о доградњи школског комплекса ОШ „Ђура Даничић” пред будућим пројектантима је задатак да осмисле нову фискултурну салу, са пратећим садржајима, као и канцеларије за запослене, зборницу и учионице са припремним кабинетима. Нови простори ће с постојећим садржајима бити повезани топлом везом, а планирана је и уградња лифта и рампи за лакше кретање. Проширивањем дворишног дела створиће се услови уређивање спортских терена, дечјег игралишта, те надкривене учионице на отвореном, простора за забаву и рекреацију и сличне садржаје. Осим тога, требало би испланирати нове колске и пешачке прилазе за запослене, ученике и посетиоце, прилаз за ватрогасна возила, као и паркинг за моторна возила али и за бицикле.

Ј. Вукашиновић 

EUR/RSD 117.1474
Најновије вести