По програму одржавања путне привреде за 2022. највише новца за градске саобраћајнице

НОВИ САД: Из градског буyета ће за одржавање објеката путне привреде у 2022. години бити издвојено 1,2 милијарде динара, с тим да ће четири милиона динара бити финасирано из накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и других пара остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно објеката у државној својини.
1
Фото: ЈКП "Пут"

Подсећања ради, иако је у години на измаку првобитно опредељено 1,26 милиона динара, тај износ је летос увећан за 200 милиона, тако да је одржавање путева коштало Град 1.406.000.000 динара. Програмом за наредну годину највише новца, око 621,9 милиона динара, намењено је за одржавање саобраћајница, док је за одржавање путева у зимским условима предвиђено готово 319,4 милиона. За одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме планирано је 75 милиона динара, односно светлосне и семафорске 60 милиона, док је за одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина опредељено 50 милиона. За одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадиснкој тврђави предвиђено је милион и по динара, док ће за некатегорисане путеве бити издвојено четири милиона.


За ЈКП „Пут” 69 милиона динара

За реализацију Програма инвестиционих активности ЈКП „Пут“, односно за капиталне субвенције, намењено је 69 милиона динара, што је за 13,4 милиона више него 2021. године, када је издвојено 55,6 милиона. Путари ће за куповину грејдера добити 29 милиона динара, док је за булдожер намењено 24 милиона. Осим тога, 14 милиона предвиђено је за набавку ровокопача (14 милиона), као и по милион динара за куповину пнеуматског чекића и машине за демаркацију


Одржавање објеката путне привреде поверено је ЈКП „Пут”, а Градска управа ће изабрати извођача за одржавање мостова (осам милиона), путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима (десет милиона), хоризонталне сигнализације применом дебелослојне пластике и апликативних материјала (11 милиона), те одржавање заштитних ограда (пет милиона) и саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја (15 милиона). Осим тога, 8,2 милиона динара ће бити издвојено за одржавање вегетације и прегледности на прелазима путева преко железничких пруга и седам милиона за одржавање и унапређење саобраћајне сигнализације.

Надзор над реализацијом Програма поверен је Градској управи за саобраћај и путеве, преко управе за инспекцијске послове – Одсек саобраћајне инспекције.

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.3909
Најновије вести