Скупштина општине Сремски Карловци усвојила нов Статут

Нови Статут општине Сремски Карловци, који су одборници усвојили 14. фебруара, кроз 120 чланова подељених у 12 поглавља уређује функционисање локалне самоуправе и усклађен је с изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, због којих се и приступило изради новог највишег правног акта општине.
1
Фото: Dnevnik.rs

Статут ступа на снагу осмог дана од  објављивања у „Службеном листу општине Сремски Карловци”, с изузетком члана 64, који се односи на постављање помоћника председника општине, и члана 65, који прописује број чланова Општинског већа, који ће се  примењивати након наредних локалних избора. Изузетак су и чланови 62 и 80, који ће престати да важе после избора.

Остали општински прописи треба да буду усклађени с одредбама новоусвојеног Статута најкасније до 28. марта.

Измене у тексту Закона о локалној самоуправи односе се на сазивање седнице Скупштине општине, предуслове за успешно обављање дужности одборника, одређивање критеријума за утврђивање броја чланова Општинског већа, положаја и броја помоћника председника општине, оставку председника општине, промену радно-правног статуса заменика председника Скупштине општине, што се нашло и у тексту новог Статута.

Новина у тексту донетог Статута је увођење општинског омбудсмана, који  штити права грађана од повреда које учини Општинска управа, установе, органи и организације које имају јавна овлашћења

Новина у тексту донетог Статута је, између осталог, увођење општинског омбудсмана. Општински омбудсман, по Статуту, штити права грађана од повреда које учини Општинска управа, установе, органи и организације које имају јавна овлашћења, а чији је оснивач Општина, и контролише рад Општинске управе.

Омбудсмана бира и разрешава Скупштина општине, већином од укупног броја одборника, а предлаже одборничка група или најмање трећина одборника. Општински омбудсман се бира на пет година и може још једном бити биран на тај положај. Осим општих услова, кандидат за омбудсмана мора да има најмање пет година професионалног искуства на пословима у области заштите људских и мањинских права, ужива морални интегритет и није осуђиван нити се против њега води кривични поступак и не може бити члан политичке странке нити може обављати иједну јавну функцију или било коју професионалну дужност.

Највећа новина је број чланова Општинског већа. Након следећих избора, по новом Статуту, Општнско веће имаће пет чланова уместо садашњих седам.

фото: Са децембарске седнице

Nikola S Munja…
20.03.2019 • 18:00
... Srecan <3 Rad !!!
EUR/RSD 117.5101
Најновије вести