Сређивање Кинеске четврти поверено фирмама за запошљавање инвалида

Реконструкција два објекта у Кинеској четврти, на Булевару деспота Стефана 5, коштаће готово 132,8 милиона динара, без ПДВ-а, а рок за завршетак свих радова је 23. новембар.
Kineska cetvt 03_FBakic
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Будући да је јавна набавка била резервисана за предузећа, установе и организације за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање особа с инвалидитетом, Градска управа за имовину и имовинскоправне послове уговор је закључила с новосадским предузећима „Маневар” и „Сунце 021”, као и ДЕС-ом из Ваљева.

Интересантан је податак да је првобито потписани уговор измењен, а рок за завршетак радова померен, након што се предузеће „Маневар” обратило Управи са захтевом за продужење, због, како је наведено, успоравања приликом постављања термомашинских инсталација, као и више силе проузроковане пандемијом коронавируса.

Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Како се из тендерске документације може приметити, након рушења руинираних делова спољашњих и унутрашњих делова конструкције, биће сазидани и избетонирани нови, а планирано је и постављање новог кровног покривача, замена олука, као и уградња нове столарије. Предвиђено је постављање нове хидро и термо изолације, подне и зидне керамике, као и уградња нових санитарија и пратеће опреме. Од молерско-фарбарских радова планирано је глетовање и кречење плафона, зидова и кровних косина полудисперзивном бојом, као и сређивање фасаде. Када је реч о инсталатерским радовима, требало би заменити и поставити нову водоводну, канализациону и хидрантску мрежу, као и грејање, али и венти­лациони систем. Од електрорадова предвиђена је и набавка и уградња нове расвете, громобранских инсталација, као и монтажа система за дојаву пожара.

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.5762
Најновије вести