У Кањижи јединствен пројекат за упошљавање особа са смањеним радним способностима

КАЊИЖА: Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа, заједно са Непрофитним удружењем за аутизам „Сиварвањ“ из Сегедина, спроводи пројекат прекограничне сарадње „Унутар круга - диверзитет и интеграција“, скраћеног назива INCIRCLE, чији је главни циљ успешно и дугорочно унапређење присуства на слободном тржишту рада и побољшање услова за особе са смањеним радним способностима.
1
Фото: М. Митровић

Буyет овог пројекта прекограничне сарадње у оквиру Интерег ИПА програма Мађарска-Србија износи 148.700 евра, од чега се из средстава Европске уније обезбеђује 126.395 евра. Реализација је започела у октобру прошле године и потрајаће до краја јануара 2022.

Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа други пут учествује у прекограничној сарадњи са Удружењем „Сиварвањ”, а директор кањишке установе Чаба Толнаи истиче да је ово наставак претходног пројекта, с том разликом што је сада кањишка установа носилац пројекта. О реализацији су говорили стручни сарадници и руководиоци пројекта Ибоља Сакач и Андреа Бичкеи. 

- Циљ пројекта је помагање особама са инвалидитетом да се оспособе и боље сналазе на тржишту рада - каже Толнаи. - Наш пројекат у неком смислу јединствен у Србији и надамо се добрим резултатима, односно да ће подстаћи привреднике и предузетнике да радно ангажују особе са умањеним радним способностима. Особе са смањеним радним способностима су углавном незапослене. У Србији према законским прописима појам незапослености особа са инвалидитетом подразумева, свако лице између 15 и 65 година које није запослено нити на други начин остварује своје право на рад или прихвати професионалну рехабилитацију и уврштено је на евиденцију незапослних лица службе која обавља те послове. Главни узрок незапослености је недостатак информација, незаинтересованост и неадекватно информисање. 

Стручна сарадница кањишког Центра и координаторка пројекта Ибоља Сакач предочава да циљну групу чине особе са смањеним радним способностима, њихове породице, наставници, васпитачи, социјална предузећа и други привредници. При Центру за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа успешно ради више радионица, где се обучавају и ангажују особе са умањеним радним способностима, а поред разних активности које треба да укажу на проблематику запошљавања лица са инвалидитетом предвиђена су улагања за реновирање просторија и опремање постојећих радионица за заштићена радна места.

Тако ће се у згради у Хоргошу у Железничкој улици, реновирати подрум и оспособити за производњу печурки. У Кањижи у Улици Шандора Петефија, на локацији седишта Центра за пружање услуга социјалне заштите, обезбедиће се нова опрема на постојећим радним местима у стакленику, грнчарској радионици и радионици за шивење.

Фото: М. Митровић

У стакленику ће се се обезбедити грејање у зимском месецима, што ће омогућити пружање услуга корисницима током целе године. Грнчарска радионица опремиће се кабином за фарбање, тако да ће се правити квалитетнији предмети украсне и употребне керамике, такође и обезбедити услови за запошљавање особа са умањеним радним способностима у новом радном окружењу.

У грнчарској радионици су, према речима Аготе Апци управо праве вештачка керамичка гнезда за ласте. Агота Бичкеи наглашава да се у радионици за шивење ради највише на обуци младих корисника, већ годину дана се успешно шију заштитне маске као и платнене торбе које имају употребу при куповини и замењују пластичне кесе. Шиваоница ће у оквиру пројекта добити нове шиваће машине, па ће корисници већ обогаћени радним искуством бити усмерени на обуку особа са инвалидитетом ради запошљавања.

- За особе са смањеним радним способностима поред конвенционалног запошљавања, постоји потреба и за другим видовима подршке. Недостају људски ресурси за пружање личне неге, који би унапредили успешније запошљавање. Неопходна је и стручна помоћ и обука за младе људе са инвалидитетом, стицање релевантних вештина, као и ментална припрема за њихову прилагодљивост за запошљавање. Корисну подршку пружамо члановима њихових породица и васпитачима развијајући мотивацију, проактиван став зашто и како припремити особе са умањеним радним способностима за тржиште рада. Родитељи, а ни просветни радници немају довољно релевантних информација на који начин ученици са посебним потребама могу да искористе предност свог положаја, да би били активни на тржишту рада - указује Ибоља Сакач.

У оквиру пројекта предвиђено је да се организују пословне конференције у Хоргошу, Кањижи и Суботици да би се указало на могућности запошљавања и досадашња искуства у рандом ангажовању особа са инвалидитетом. На ту тему ће се одржати стручни форуми у нашој земљи и Мађарској, а организоваће се и студијско путовање за учеснике у пројекту.

М. Митровић

EUR/RSD 117.1996
Најновије вести