Квалитет воде под лупом научника

Биће организована и два округла стола на тему националног Правилника о хигијенској исправности воде за пиће и улози референтних докумената за најбоље доступне технике у контроли квалитета отпадних вода.
pmf
Фото: Dnevnik.rs

Већ традиционална Школа за заштиту животне средине, Water Workshop 2017, под називом “Квалитет вода”, у организацији Универзитета у Новом Саду, Природно математичког факултета и Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, уз помоћ Удружења за унапређење заштите животне средине “Нови Сад” и Фондације “Доцент др Милена Далмација”, одржаће се по 21. пут, од сутра до петка на Природно-математичком факултету.

Централне теме овогодишњег, једног од водећих скупова у земљи из области квалитета воде за пиће, управљања квалитетом и водоснабдевањем уопште, управљања отпадним, површинским водама и седиментом су квалитет воде за пиће и контрола квалитета отпадних вода, а биће организована и два округла стола на тему националног Правилника о хигијенској исправности воде за пиће и улози референтних докумената за најбоље доступне технике у контроли квалитета отпадних вода.

Организатори кажу да је избор баш ових тема, мотивисан читавим низом изазова и проблема са којима се наша земља сусреће у овој области. Наиме, важећи Правилник о хигијенској исправности воде за пиће,у нашој земљи донет је 1998. године, и одговарао је тадашњим захтевима, потребама и сазнањима у области квалитета пијаће воде.

Индустријске отпадне воде, уколико се не пречишћавају или недовољно пречишћавају, представљају један од важних извора загађења водних ресурса

Међутим, врло је важно иновирати и правне регулативе, те је баш из тог разлога  Светска здравствена организација  2004, у трећем издању Смерница за квалитет воде за пиће, препоручила дефнисање плана за безбедну воду за пиће, који је заснован на принципима процене ризика и управљања ризиком, као први корак у обезбеђивању здравствено безбедне пијаће воде.

У складу са тим су многе земље промениле своје правне регулативе у области воде за пиће.Но, поређењем Правилника о хигијенској исправности воде за пиће Републике Србије, са препорукама датим од стране Светске здравствене организације и важећим Директивама ЕУ, могу се уочити јасне разлике, не само у прописаним максимално дозвољеним концентрацијама за поједине неорганске и органске компоненте у води, већ и у приступу процени ризика и концепту праћења квалитета воде за пиће.

Индустријске отпадне воде, уколико се не пречишћавају или недовољно пречишћавају, представљају један од важних извора загађења водних ресурса са потенцијалним негативним ефектима на екосистем и здравље људи.

У оквиру Курса професионалног развоја, учесници ће бити и представници индустријског сектора. Као одговор на све већу потребу за образованим кадром у области заштите животне средине, током протеклих десет година, на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, ПМФ-а, реализују се програми на свим нивоима студија (основне, мастер, специјалистичке и докторске студије), те се ове године  одржава округли сто под називом Значај студија заштите животне средине у заштити вода. У оквиру овог панела, студенти основних, мастер и докторских студија имаће могућност да представе своје радове са темама из области заштите животне средине.

Д. Д.

EUR/RSD 117.5042
Најновије вести