Нема мирне старости без 15 година пензијског стажа

Свака три месеца Фонд ПИО утврђује нову основицу пензијског и инвалидског осигурања, која зависи од висине просечне плате у претходном кварталу.
Закон омогућио да и домаћице стекну пензију
Фото: Youtube Printscreen

Основице, а у понуди их је 13, доступне су сваком, без обзира на степен стручне спреме, и омогућавају незапосленима, студентима, домаћицама, онима који остану без посла, па и ђацима, да редовном месечном уплатом себи обезбеде неопходних 15 година пензијског стажа. Наиме, толико га морају имати сви који желе једног дана да оду у пензију, уз године живота. Сви с мање стажа, без обзира на то да ли годину или две, не могу остварити право на пензију чак ни кад напуне 65 година живота. Пошто у Србији више нема откупа пензијског стажа, једино решење за оне који немају тих минималних 15 година је да сами себе уплаћују доприносе и редовно прате саопштења Фонда ПИО о њиховој промени на три месеца. Некада они буду виши, али и нижи, зависно од кретања висине просечне плате.

Обавезних 15 година пензијског стажа је минимум потребан за пензију, а горња граница не постоји, односно самостална уплата може трајати и много година дуже. По Закону о ПИО, сви грађани могу сами да се укључе у обавезно пензијско и инвалидско осигурање, али под условом да су старији од 15 година и држављани Србије. Директорка Сектора Фонда ПИО за односе с јавношћу Јелица Тимотијевић објашњава да се својство осигураника стиче даном подношења захтева Фонду, а изузетно се може стећи најраније 30 дана раније. Додаје да је најнижа основица 35 одсто просечне републичке плате у претходном кварталу, а највиша пет таквих просека. Стопа ПИО доприноса је 26 одсто, а износ се усклађује на три месеца. Тај допринос се уплаћује на шалтерима пошта или банака и то до 15. у месецу за претходни месец. У понуди јесте 13 основица, али се одабрана може поменити у нижу или вишу, уз подношење одговарајућег захтева јер без тога Фонда обрачунава основицу која је првобитно одабрана. Мада уплате пензијских доприноса треба да су редовне, прекиди су дозвољени па они који немају довољно новца могу поднети захтев за престанак осигурања. Иначе, уплата тих доприноса не важе на пензионере.

Јелица Тимотијевић истиче да је од 2003, кад је Законом омогућена самостална уплата доприноса за обавезно пензијско осигурање, до данас 270.000 лица користило ту могућост у периодима од месец дана до неколико година. По подацима Фонда ПИО, нешто више од 35.900 осигураника самостално уплаћује доприносе у складу са чланом 15 Закона о ПИО, а највише је оних који се определи за најнижу основицу. Њу је пријавило 19.450 самосталних уплатилаца, док се за за највишу определило свега девет.

У Фонду ПИО наглашавају да они који сами себи плаћају доприносе немају право да раде код другог послодавца, односно буду осигурани по два основа. Осигурање по том члану Закона о ПИО аутматски престаје ако се лице које је уплаћивало само себи доприносе запосли по уговору о делу или неком другом основу који му омогућава примање накнаде. Но, након што му истекне осигурање код послодавца, без обзира по којем основу је радио, поново се може укључити у самосталну уплату доприноса Фонду ПИО, али мора поднети нови захтев и поново изабрати месечну основицу. 

Сам Закон о ПИО не ограничава рок на колико неко може себи да уплаћује обавезно осигурање, константно или с прекидима. Не зна се тачан број, али има оних који су овако дошли до пензије, а да заправо никад нису званично били запослени и имали послодавца. Такође, не зна се ни колико је особа који су уз помоћ самосталне уплате „допунили” пензијски стаж да би, кад испуне старосни услов, отишли у пензију.

Љубинка Малешевић

Колико пара, толика основица

Колико ће ко уплаћивати за обавезно пензијско и инвалидско осигурања зависи директно од њиховог новчаника. Наиме, основица за овај и наредни месец је од 5.695 до 81.236 динара. Пошто свако може да изабере износ који жели, и они без школске спреме, ако имају новца, могу себи уплаћивати максимум јер ће им то омогућити када напуне 65. година имају већу пензију него уплаћивањем најниже основице. Дакле, све зависи од материјалних могућности, па и висина будуће пензије.

EUR/RSD 117.5808
Најновије вести