ОД СУТРА ПРИЈАВА ЗА 100.000 ВАУЧЕРА: Ево шта све треба да урадите како бисте НА ОДМОРУ И УШТЕДЕЛИ

БЕОГРАД: Грађани Србије од сутра ће на шалтерима Поште Србије моћи да се пријаве за додатних 100.000 ваучера, вредних по 5.000 динара, за субвенционисани одмор у земљи, објавило је Министарство туризма и омладине.

Право на ваучере имају пензионери, незапослени, корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, запослени са примањима која не прелазе 70.000 динара месечно, војни инвалиди, носиоци пољопривредног газдинства, студенти, а корисници ваучера могу бити и лица старија од 65 година која не остварују право на пензију.

Грађани ваучере могу користити у угоститељским објектима који учествују у систему доделе ваучера.

Сви који су у овој години већ остварили право на ваучер, не могу да подносе пријаве за нове ваучере.

Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима Поште поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана, односно период од дана подношења пријаве Пошти до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не може да буде краћи од 30 дана.

Фото: Дневник (Филип Бакић)

Крајњи рок за коришћење ваучера је 20. новембар ове године.

Ово је трећа подела ваучера у овој години, а до сада је подељено 200.000.

До сада су у највећем броју ваучере користили пензионери а најчешће су боравили у бањама, планинским одмаралиштима, језерима.

Уз пријаву потенцијални корисник ваучера обавезно ставља на увид личну карту или пасош, као и потврду угоститеља да је извршена резервација смештаја на своје име.

Уз пријаву се обавезно ставља на увид и следећа документација:

1) Корисници права на пензију стављају на увид фотокопију решења о оствареном праву на пензију или оригинал пензионог чека односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију, за остале кориснике права на пензију. Корисник права на пензију из иностранства ставља на увид оригинални документ који издаје банка са територије Републике Србије, а којим се потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију.

Фото: Dnevnik.rs

2) Радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 70.000 динара месечно стављају на увид оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац или исплатни листић за зараду исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава. Уз пријаву студенти прилажу оригинал потврду високошколске установе о статусу студента првог, другог или трећег степена, за текућу школску годину.

Корисник ваучера пријаву подноси лично и ставља на увид, односно прилаже потребну документацију.

Изузетно, за кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица и ратне војне инвалиде, као и цивилне инвалиде рата и кориснике права на пензију подношење пријаве и стављање на увид потребне документације може извршити друго лице.

Овлашћење за подношење пријаве и стављање на увид потребне документације корисник права на пензију даје на обрасцу једнократног пуномоћја, који се објављује се на сајту Министарства и Поште Србије.

За малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава услов за доделу ваучера, пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ). За сва напред наведена лица вршиће се провера испуњености услова преко овлашћених институција.

Фото: Гради се затворени базен у Ковину  Фото: В. Фифа

Рангирање пријава ће се вршити на основу датума и времена пријема на шалтеру ЈП „Пошта Србије”. Вредност ваучера износи 5.000 динара.

Ваучер ће, поред основних елемената, назива угоститељског објекта за који је извршена резервација и јединственог идентификатора пријаве (ЈИД пријаве из ЦИС-а), садржати одштампане податке о кориснику ваучера (име, презиме, адреса, ЈМБГ).

Фото: pixabay.com

Пријављеним лицима, која су стекла право на ваучер, Министарство, преко, ЈП “Пошта Србије“, доставља ваучере, лично на адресу, путем регистроване писмоносне пошиљке (резервисане поштанске услуге).

Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи и са њим се могу плаћати угоститељске услуге (смештај, доручак, полупансион, пансион).

Уколико укупна цена пружене угоститељске услуге прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити сопственим средствима.

У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених угоститељских услуга, корисник предаје ваучер угоститељу (као начин плаћања), без могућности повраћаја разлике у цени.

По завршетку коришћења угоститељских услуга, угоститељ попуњава и потписује ваучер, а корисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ, односно старатељ), својеручно потписује ваучер, као доказ да је услуга пружена.

EUR/RSD 117.1933
Најновије вести