Још две врсте уговора могуће регистровати у Регистру залоге

БЕОГРАД: Примена две одредбе из Закона о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, којима је прописана могућност регистрације још две врсте уговора у Регистру залоге, који се води у оквиру Агенције за привредне регистре, почела је данас.
agencija za privredne registre
Фото: apr.gov.rs

Поменуте измене и допуне закона усвојене су у априлу 2019. а примена чланова 3. и 25. (ставова 3 и 4) била је одложена до 1. јануара 2021. године.

Од данас је могуће регистровати податке о уговору о залози са предајом ствари у државину и о уговору о продаји са задржавањем права својине до исплате пуног износа цене, речено је Танјугу у Министарству правде.

Указују да се на овај начин проширује надлежност Регистра залоге који се води у оквиру Агенције за привредне регистре.

Прва одредба тиче се "државинске залоге", при чему се првенство уписа у Регистар стиче моментом пријема захтева за регистрацију података у Агенцији за привредне регистре.

"Поверилац који је стекао заложно право предајом ствари у државину (државинска залога) или на други законом одређени начин, може захтевати упис свог права залоге у Регистар залоге, ради стицања права првенства наплате у складу са овим законом", гласи нова одредба.

Друга одредба се тиче уписа уговора о продаји покретних ствари са задржавањем права својине, ради обезбеђења продавчевог потраживања до исплате цене у потпуности. При томе, уговор има дејство према купчевим повериоцима само уколико је уписан у Регистар залоге пре купчевог стечаја или пре пленидбе ствари.

Примена ових одредаба била је одложена до 1. јануара 2021. године због потребе израде новог софтверског решења, које ће, осим што ће омогућити регистрацију наведених правних послова, унапредити рад Регистра залоге, стварањем услова за подношење захтева у електронској форми, напомињу у Министарству правде.

Истичу да ће прелазак на потпуну дигитализацију довести до скраћења времена потребног за обраду предмета, због чега није потребно ангажовање додатног броја извршилаца који би радили на пословима регистрације.

EUR/RSD 117.5753
Најновије вести