Настављен пад стопе незапослености на 9,5% у трећем кварталу

БЕОГРАД: Стопа незапослености у Србији наставила је пад и у трећем кварталу 2019. године, спустивши се на 9,5 процената са нивоа од 10,3 одсто у другом и од 12,1 одсто у првом тромесечју, према Анкети о радној снази Републичког завода за статистику објављеној данас.
Nezaposleni/Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

У односу на трећи квартал 2018. године, стопа незапослености је смањена за 1,8 процентних поена.

Смањење незапослености је, како се наводи у извештају, већим делом последица повећања неактивног становништва за 23.000 и смањења броја становника узраста 15 и више година за 31.000 у последњих годину дана.

Међу мушком полулацијом старости 15 година и више, стопа незапослености је у трећем тромесечју износила 8,5 процената, а код жена 10,8 посто.

Најнижу стопу незапослености је имао Београдски регион (7,6%), а следе Регион Војводине (8,2%) и Регион Шумадије и Западне Србије (10,6%). У Региону Јужне и Источне Србије и даље се бележи најлошија ситуација на тржишту рада, што показује највећа стопа незапослености од 12 процената.

Истовремено, стопа запослености становништва старости 15 и више година порасла је у трећем кварталу за 0,4 процентна поена на 49,6 посто, у поређењу са претходним тромесечјем и са истим периодом 2018. године.

Раст запослености је највећи у старосној групи од 45 до 54 године.

Стопа запослености мушког становништва износила је 57,9 процената, а женског 41,9 одсто. Највећу стопу запослености бележи Београдски регион (51%), затим Регион Шумадије и Западне Србије (50,7%), Регион Војводине (49,4%, док Регион Јужне и Источне Србије бележи најмању вредност (47%).

Међугодишњи раст броја запослених износио је 9.500, док је међугодишњи пад броја незапослених износио 63.400.

Стопа запослености младих узраста од 15 до 24 године износила је у трећем кварталу 22,6 посто, а незапослености 26 процената.

Такозвана стопа NEET, односно удео младих (15-24) који нити раде нити су у процесу образовања у укупној популацији младих, износила је 16,5 процената.

Анкета је у трећем кварталу спроведена на узорку од 15.849 домаћинстава, од чега је анкетирано 11.501 домаћинство, односно 26.538 лица старости 15 и више година.

EUR/RSD 117.2771
Најновије вести