За прераду млека и меса у Војводини 90 милиона динара

Покрајински секретријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство објавио је конкурс за доделу бесповратног новца за опремање сточарских фарми на подручју покрајине у овој години а на конкурс се могу јавити физичка лица, предузетници и правна лица – привредна друштва и земљорадничке задруге и сложене задруге до 5. марта.
krave farma
Фото: Dnevnik (M. Mitrović)

Обезбеђено је 90 милиона динара за набавку нове опреме у секторима млека меса и јаја. Секретаријат ће финансирати 70 одсто трошкова инвеситиција, с тим што се бесповратно може добити највише два милиона, најмање 60.000 динара, а разматраће се пријаве чија је вредност једнака или већа од 100.000 динара.

Кокурс је намењен, како је најведено у огласу, за суфинансирање: опремање говедарских фарми, овчарских и козарских, затим за опремање живинарских фарми, набавку опреме за мужу, куповину опреме за хлађење и складиштење млека,опреме за изђубравање, набавку опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концетроване и кабасте сточне хране на газдинствима.


Информације о конкурсу могу се добити радним данима од 10 до 12 часова, на број телефона 021/4881–852

На конкурсу су постављени и специфични услови које морају да испуњавају сточари, па у сектору млека могу се јавити на конкурс пољопривредна газдинства која имају РПГ-1 19 млечних крава. У сектору млека, да у газдинства имају мање од 20 грла квалитетних приплодних говеда товних раса или мање од 150 грла приплодних оваца или коза, мање од 30 приплодних крмача, испод стотину товних свиња или од 1.000 до 3.000 бројлера. Информације о конкурсу могу се добити радним данима од 10 до 12 часова, на број телефона 021/4881–852.


Конкурсом је предвиђено да се 70 одсто бесповратно финансирају трошкови инвестиција

Текст конкурса , образац пријаве и  правилник конкурса могу се презуети на веб сајту Покрајинског секретаријата за пољопривреду www.psp.vojvodina.gov.rs.

Пријаве са документацијом предају се лично у писарници у згради Покрајинске владе, радним данима од 9 до 14 часова, или поштом на адресу Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16 Нови Сад, са назнаком конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине .    

З. Делић

EUR/RSD 117.5647
Најновије вести