ЗАПАЉЕНО НЕКОЛИКО ВОЗИЛА У НОВОМ САДУ Сумња се да је реч о истом ПИРОМАНУ

Ва­тро­га­сци су то­ком пре­по­дне­ва има­ли не­ко­ли­ко ин­тер­вен­ци­ја, а ка­ко пре­но­се по­је­ди­ни ме­ди­ји, го­ре­ла су три ма­ња ком­би­ја и ка­ми­он.
а
Фото: Printscreen/Instagram/192_rs

Пр­ви по­жар је, пре­ма не­зва­нич­ним са­зна­њи­ма, из­био у де­вет ча­со­ва у Ули­ци Са­ве Ко­ва­че­ви­ћа.

Са­мо по­ла са­та ка­сни­је, на углу Са­ве Ко­ва­че­ви­ћа и Фе­ле­ги Ти­ва­да­ра, ма­ња ва­тра је за­хва­ти­ла два ком­би­ја.

Не­што по­сле 11 ча­со­ва, на Сен­тан­дреј­ском пу­ту код кућ­ног бро­ја 72 го­рео је ка­ми­он.

Пре­ма ре­чи­ма гра­ђа­на, сум­ња се да је за све па­ље­ви­не од­го­вор­на иста осо­ба.

Фото: Dnevnik.rs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

EUR/RSD 117.1474
Најновије вести