Државне стипендије студентима недостајућих занимања

Рок за пријављивање на конкурс за доделу стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији, који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја ,за школску 2019/2020. истиче сутра.
studenti, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

Овај конкурс расписало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а кандидати су документа подносили током протекле две недеље.

Реч је о 250 студентских стипендија које ће бити расподељене по областима. Предвиђено је да се додели до 70 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области математике; до 50 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области физике; до 40 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области информатике; до 40 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области енглеског језика; до 30 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области српског језика и књижевности и до 20 стипендија за студенте уписане на студијске програме из области немачког језика.

Право да се пријаве на Конкурс за доделу студентских стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина. Могу да конкуришу студенти који су уписани први пут у текућој школској години у другу или трећу годину студија првог степена једног од наведених студијских програма, чије се школовање финансира из државног буyета. Кандидати такође не могу бити у радном односу, морају имати држављанство Републике Србије. Тражи се и да нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену од најмање 7,50 и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс су се могли пријавити студенти друге и треће године првог степена студија, уписани на Универзитет у Београду, на смеровима професор математике и рачунарства; језик, књижевност, култура – енглески и немачки језик, српски језик и књижевност; Физички факултет, било који студијски програм. На Универзитету у Новом Саду то су интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства, интегрисане студије мастер професор математике, остали студијски програми основих студија из области математике; енглески језик и књижевност, немачки језик и књижевност, српски језик и књижевност. На Универзитету у Нишу то су смерови математика, рачунарске науке, физика; немачки језик и књижевност, англистика, србистика. На Универзитету у Крагујевцу то су смерови дипломирани математичар – професор математике, дипломирани информатичар – професор информатике, дипломирани физичар – наставник физике и информатике; енглески језик и књижевност, немачки језик и књижевност, српски језик и књижевност. На Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици то су смерови математика, физика, информатика; енглески језик и књижевност, српски језик и књижевност. Државни универзитет у Новом Пазару: математика, математика и физика, информатика и математика, информатика и физика, српска књижевност и језик и енглески језик и књижевност.

В. Ц.

EUR/RSD 117.4966
Најновије вести