И даље важи препорука да се "ковид боловање" плаћа 100 посто

Важи препорука Владе Србије послодавцима да запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђеног КОВИД-а, мера изолације или самоизолације, исплаћују накнаду зараде у висини од 100 процената
korona
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

БЕОГРАД: Влада Србије почетком априла препоручила је послодавцима да промене акта како би запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђеног КОВИД-а, мера изолације или самоизолације, била исплаћивана накнада зараде у висини од 100 процената, и та препорука и даље важи, наводи се у одговору Танјугу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Влада Србије је препоруком послодавцима обухватила и боловање које је наступило као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена болест КОВИД, наложена мера изолације или самоизолације.

"Одсуство са рада се доказује решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова...) или извештајем лекара о привременој спречености за рад - дознаком, у складу са законом", наводи се у закључку Владе Србије.

Министарство наглашава да овај Закљуцак Владе Србије није временски ограничен на период ванредног стања.

Како се наводи на основу права из Закона о раду, а у складу са препоруком коју је Влада дала, извршене су измене и допуне посебним колективних уговора за здравствене установе, социјалну заштиту, државну управу, локалну самопоуправу, МУП, предшколско образовање, високо образовање, студентски стандард...

Законом о раду је накнада зараде за време привремене спречености за рад за првих 30 дана одсуства са рада запосленог и то најмање 65 одсто просечне зараде запосленог у претходних 12 месеци, са могућношћу да се исто право утврди у већем износу колективним уговором или правилником о раду и уговором о раду.

Министарство наводи да нема сметњи да послодавци, својим колективним уговором, правилником о раду или уговором о раду, уреде већу накнаду зараде за случај одсуства са рада због привремене спречености за рад, од накнаде која је уређена Законом о раду и Законом о здравственом осигурању.

"Нема сметњи да се утврди накнада зараде у већем износу него што је то уређено законом. Могућност уговарања, односно утврђивања већег права од законски утврђеног износа накнаде зараде, зависи од финансијске ситуације конкретног послодавца", закључује Министарство.

EUR/RSD 117.4598
Најновије вести