НАЛЕД: Уредити давање отказа услед нарушених односа у фирми

БЕОГРАД: НАЛЕД је у новој Сивој књизи препоручио Министарству за рад, запошљавања, борачка и социјална питања да уреди област која се односи на давање отказа због озбиљно нарушених односа између послодавца и запосленог.
1
Фото: Youtube Printscreen

Како су навели, неприхватљиво је да послодавац не може отказати запосленом уговор о раду због озбиљно нарушених односа, већ да мора да чека да из тог истог разлога суд својом одлуком прекине радни однос.

Истичу да то послодавцу ствара непотребне, а велике трошкове исплате зарада и доприноса запосленом за све време вођења радног спора, иако је резултат спора идентичан - престанак радног односа.

"Предложеном изменом би се избегло вођење дуготрајних радних спорова у случајевима када је послодавац спреман да запосленом исплати значајнију суму новца, па би се и судови растеретили великог броја радних спорова", наводи се у Сивој књизи.

У Србији је значајан део сиве економије узрокован нерегистрованим радом, а посебно у областима као што су кућни и помоћни послови, туризам и угоститељство и грађевина, који имају повремено-привремени или сезонски карактер, показала је анализа НАЛЕД-а.

Истиче се да су процедуре ангажовања радника на оваквим пословима, од по неколико дана, за послодавце компликоване, а трошкови ангажовања радника, у смислу пореза и доприноса несразмерно високи, јер се у највећем броју случајева обрачунавају на месечном нивоу.

"Као резултат овакве ситуације, на тржишту постоји нелојална конкуренција када су у питању послодавци, док са друге стране велики број радника не остварује никаква права, а буџет Србије има губитке", наводи НАЛЕД у Сивој књизи.

Слични проблеми јављали су се и у сектору пољопривреде где је 2018. године уведен нови поједностављени електронски систем пријаве ангажовања сезонских радника на основу донетог Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима.

Резултати ове реформе су импресивни, наводи се у Сивој књизи и додаје да око 27.000 сезонских радника у пољопривреди је ангажовано преко тог система и око 245 милиона динара на име пореза и доприноса је уплаћено по том основу.

Имајући у виду позитивне ефекте увођења поједностављеног електронског система пријаве ангажовања сезонских радника у сектору пољопривреде, НАЛЕД предлаже да се размотри могућност проширења тог система пријаве радника и на друге послове који су по свом карактеру привремено-повремени или сезонски послови.

Предлажу да се детаљне секторске анализе спроведу најпре у секторима помоћи у кући, сакупљања отпада, туризма и грађевине.

EUR/RSD 117.2782
Најновије вести