Строжи услови за старосну и превремену пензију од Нове године

До краја ове године право на старосну пензију остварују мушкарци с 65 година живота и најмање 15 година пензијског стажа, а жене са 62 године и шест месеци живота и бар 15 пензијског стажа.
Penzioneri/Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Право на превремену старосну пензију, која подразумева трајно умањење чека од 0,34 одсто за сваки месец пре прописаних навршених година живота, мушкарци до краја 2019. остварују са 40 година пензијског стажа и најмање 57 година и осам месеци живота, а жене с 38 година и шест месеци пензијског стажа и бар 57 живота.

Пошто је до краја године остало још четири месеца, сви који испуњавају услове за старосну или превремену старосну пензију треба на време да провере свој М-4 образац јер се за пензију признаје само стаж за који су плаћени доприноси. Дакле, да ли се стаж уписан у радну књижицу „поклапа” с годинама уплаћеног пензијског. Листинг с тим подацима и зарадама сви запослени могу добити у филијали Фонда ПИО уз личну карту, бесплатно.

Ако радници исупуњавају минимум услова за пензију, а нису утврђени сви подаци од значаја за одређивање њене висине, добиће привремено решење о износу на чеку, а по утврђивању недостајућих податка, решење о коначном износу пензије. При обрачуну старосне пензије, па и превремене, узимају се све зараде од 1. јануара 1970.  Законски рок за доношење решења о пензионисању је два месеца. Пензија се може примати на текући рачун, на кућну адресу или на шалтерима пошта, а и на рачун установе где је пензионер смештен.

На сајту Фонда ПИО напомиње се да корисник старосне, односно превремене старосне пензије, може поново запослити и самим тим поново ући у пензијско осигурање. Могу наставити да примају пензију и раде преко уговора о делу на који се плаћају пензијски доприноси, али код бивших запослених мора бити прекида између претходног и новог осигурања, а код самосталаца не мора. Пензионер који се опет запосли или обавља самосталну делатност бар једну годину, има прво на нови обрачун пензије, али корисницима превремене старосне пензије остаје умањење утврђено првим решењем о пензионисању.


Жене морају радити још шест месеци

Од 2020. услови за старосну пензију за мушкарце остају исти,  односно најмање 65 година живота и 15 пензијског стажа. За жене се услов за пензионисање продужава пола године живота па ће морати да имају најмање 63 године и 15 пензијског стажа.

За превремену старосну од 1. јануара мушкарцима треба 58 година и четири месеца живота и 40 година пензијског стажа. За жене је прописано 57 година и осам месеци живота и 39 година пензијског стажа.


За остваривање права на старосну или превремену старосну пензију треба поднети доказ којим се утврђује идентитет – лична карта на увид или уверење о пребивалишту. Затим, доказ о пензијском стажу – радна књижица, уверење о бенефицираном стажу и друге исправе о стажу у оргиналу или овереној фото-копији. Приде доказ о престанку запослења, регулисаном војном року... Они који су старосну пензију или превремену чекали на Бироу рада треба да донесу доказ корисника новчане накнаде.

Љубинка Малешевић

EUR/RSD 117.1400
Најновије вести