Банке добро заштитиле уговоре: Неизвесна парница око папрене накнаде

НОВИ САД: Поледњих дана доста се полемише око незаконитих накнада које су банке наплаћивале клијентима а између осталог и накнада код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита НКОСК може се сматрати једном од њих.
banka.jpg (
Фото: Youtube Printscreen

Међутим, за разлику од накнаде за одобравање и пуштање кредита за коју су судови код поднетих тужби пресудили у корист клијената и наложили пословним банкама да клијентима врате износ који су наплатиле увећан за затезну камату, код тужби везаних за НКОСК није увек такав случај.

Проценат који су банке наплаћивале клијентима кретао се од 1,5% до 4,00% од износа кредита плус једнократна накнада од 30 евра. Па тако на примеру једног кредита од 50.000 евара на име осигурања код НКОСК је клијент плаћао 30 евра, а у зависности од висине премије за осигурање додатних 750 до 2.000 евра.

За финансијски портал Каматицу, београдски адвокат Марко Станковић објашњава да ли је могуће судским путем затражити повраћај новца који је плаћен на основу осигурања код НКОСК? Питање трошкова осигурања код НКОСК-а је сложеније него питање трошкова обраде кредита. У пракси постоји неколико модалитета преваљивања ових трошкова на клијенте, од којих и зависи могућност успеха у поступку, каже Станковић и додаје да се један модалитет који су банке користиле састојао у томе да су банке клијентима који плате осигурање кредита одобравали “противуслугу” у виду умањења каматне стопе, оваква одредба свакако не би била ништава, а када је у питању други модалитет код кога оваква “противуслуга” није постојала (већ је трошак осигурања представљао додатни терет за клијента), тачно је да постоје одлуке судова којима су усвојени тужбени захтеви у корист клијената, али истовремено треба напоменути да ни код овог питања став није јединствен.

Станковић каже да управо из ових разлога није могуће заузети генералан став о ништавости оваквих одредби, већ је потребна анализа сваког конкретног случаја. Последњих недеља штампа и интернет портали су затрпани насловима како се “сигурно” добијају поступци против банака.

Неки од ових портала се све више баве својим интересом, односно бизнисом и привлачењем клијената који би тужили банке, а све мање озбиљном правном анализом и интересом клијената.


Одобрено 47.636 кредита

Када су банке 2010. године грађанима почеле да нуде стамбене кредите осигуране код НКОСК уз повољније услове и нижу каматну стопу највећи број реализованих кредита је био баш те 2010.

Укупно је у периоду од 2010. до 2016. године одобрено 47.636 кредита осигураних код НКОСК чија је укупна вредност 1,7 милијарди  евра.

Кредит који је осигуран код НКОСК је за банку представљао мањи ризик у случају ненаплативости па самим тим камата по којој су се одобравали била је повољнија за клијента.


У неколико дана број покренутих поступака се мери хиљадама, али није све увек црно или бело, те треба бити опрезан и пажљиво размотрити све могућности.

Битно је нагласити грађанима да судске одлуке не представљају извор права, те да је могуће да се став промени, односно да се у наредним идентичним поступцима донесу другачије пресуде. Дакле, ни правноснажна пресуда није апсолутно сигуран показатељ даљег поступања суда. Из свих ових разлога, сматрамо да треба бити опрезан и не журити са покретањем судских поступака пре детаљне анализе у контексту најновије судске праксе, каже овај београдски адвокат.

На крају када сагледамо све, банке су свакако доста добро заштитиле овакве уговоре, па пре него што потражите правду на суду добро се распитајте и проверите с адвокатом да ли можете да добијете ову парницу у супротном ћете сносити све трошкове суда.

Д. Вујошевић

EUR/RSD 117.5870
Најновије вести